Nye sokneprester er tilsatt i Bjørgvin med tjenestested Askøy

  • Øystein Skauge sluttet som sokneprest i Strusshamn den 31. mai.
  • Ny sokneprest i Strusshamn blir Michal Møgster, sokneprest i Hareid, Møre bispedøme, 52 år
  • Vidar Haldorsen slutter i løpet av sommeren som sokneprest i Erdal.
  • Ny sokneprest i Erdal blir Harald Forland, sokneprest i Breim, Nordfjord prosti, 57 år
  • Også ungdomspresten i Askøy, Oddbjørn Stubhaug har også fått ny stilling. Se link under. 
  • Seniorprest Otto Odland, som har hatt tjeneste i Askøy det siste året, slutter også i løpet av juni 2011. 
  • Peter Johansen som er sokneprest i Tveit menighet, skal ha permisjon i 80% stilling fra sommeren.
  • Vikar er Hanne Zimmermann, som pt. arbeider som undervisningsprest.  Peter Johansen skal ha ansvar for konfirmantene i Tveit også neste år i sin 20% stilling.Ansettelse av sokneprester skjer i Bjørgvin bispedømmeråd. Se her: