Voksenaktivitet

Felles for alle menighetene:

  • Tid for tro: Komite: kateket Anita Skjæveland tlf. 41648973, Berit Garmann, Otto Arne Utkilen, Astrid Marie Haugland og Gunn Johannessen. Program legges ut etter hvert.
  • Prosjektkor blir annonsert. Ta kontakt med kantor Hermund Rebnord 928 48 322 eller på epost: Hermund.rebnord@kirken-askoy.no
  • Temakvelder blir annonsert.

 

Ask:

Fergebordet – formiddagskafe

 

Erdal:

Askøy Y’s men forening

Formiddagstreff. Blir annonsert.

Strusshamn:

Kirkeringen:
kontaktperson Tordis Engevik tlf. 56141777

Bønnemøter på møterommet i Strusshamn kirke hver tirsdag kl.19.00.

Formiddagstreff en mandag i måneden. Blir annonsert.

Tveit:


Kirkeforening:
kontaktperson Doris Stikholmen tlf. 56145841

Formiddagstreff. Blir annonsert.

 

Herdla:

Formiddagstreff  i kyrkjelydshuset på Herdla. Blir annonsert.