Høsttakkefester

Om jeg er liten eller stor....

Søndag 26.september arrangerte  Strusshamn menighet Høsttakkefest. Gudstjenesteteamet for dagen hadde pyntet kirken i høstfarger og med høstens grøde. Barnekoret Strusshamn Superkids fylte på med enda mer frukt og grønnsaker da de toget inn til sin opptreden. Koret var en god del amputert denne dagen, men gav flott lyd likevel. Noen av de eldste jentene i koret var forsangere på flere av salmene.

Etter prekenen fikk de som møtte fram av menighetens 6-åringer utdelt boka «Tre i et tre», menighetens gave til de som startet på skolen.

Storfamiliegudstjenesten var også lagt opp med nattverd. Over 100 personer mottok sakramentet. Kirkesøndagen ble avsluttet med middag i en fullsatt menighetssal.

Neste søndag, 3.oktober kl.1100, arrangeres det Miljø- og høsttakkefest i Erdal kirke. Gudstjenesten er ved sokneprest Vidar Haldorsen.

Høstens grøde på plass i kirken
Innsats
Min Gud er så stor, så sterk og så mektig

Over 100 personer mottok nattverd

6-åringene er klare til å gå inn i kirken for å motta bok