Erdal menighet sin diakoniplan

Erdal menighet har oppdatert diakoniplanen i juni 2016.
Menighetsrådet har oppnevnt følgende peroner fra menigheten til diakoniutvalget.
Diakoniutvalget i Erdal: Steinar Haugen og Kari Storrø.
Diakon Lena Kristiansen, sekretær.  Ønsker du kontakt med diakon. Ring kirkekontoret ved Diakon Lena Kristiansen tlf 5615 7100 eller direkte 561157130
Planen finner du her: