Utleige av Herdla kyrkje og kyrkjelydshuset

 
 
Kyrkjelydshuset  på Herdla:  Leigesatser pr. gong/dag:
 
 
Kyrkjelydssal inkl. kjøkken                
Utleige ei helg
Vask av dukar  
Leige av bord 
Leige av stol          
1000,-
1500,-
35,- /stk.
20,-
10,-

Forlat huset i same stand som når du kom.  Klutar og handkler legg du på kjøkkenet.  Bosset skal tømmast. 

Ekstra tid som går med til rydding og liknande som ikkje er utført godt nok, kan bli fakturert låntakar i ettertid.
Kyrkja ordnar med reinhald av dukane. Dukane vert bretta etter bruk og lagde på kjøkkenet.

Rekning kjem i posten og skal betalast til  Herdla sokn v/kasserar, Ivar Eidsaa,  5314 Kjerrgarden.

Førespurnad og tinging av utleige kan rettast til: Kjellaug Fauskanger Eidsaa tlf.  56144317 – 41515451.