Utleie av Tveit kirke og menighetssalen

Leiesatser pr. gang/dag:
 
 
Menighetssal stor inkl. kjøkken

Menighetssal liten inkl. kjøkken

Vask av duker

2500,-

1500,.
35,- /stk.

Kjøkkenutstyr, kopper, asjetter, bestikk og kar vaskes. Bosset tømmes. Gulvene og annet renhold gjør kirketjener. Ekstra tid som medgår til rydding og lignende som ikke er tilfredsstillende kan bli fakturert låntaker i ettertid.
Kirken ordner med renhold av dukene. Dukene brettes etter bruk og legges på kjøkkenet.

Leiesum innbetales til bankgironr.: 3633 30 36201, senest 30 dager etter utleiedato, til Tveit Menighetsråd v/kasserer, 5310 Hauglandshella.

Forespørsel og bestilling om utleieforhold kan rettes til: Askøy kirkekontor, telefon 56157100, eller send mail til kirkekontoret(a)kirken-askoy.no

Lokal kontaktperson er kirketjener Erita Gangdal tlf. 41662239.

Besøksadresse: Kollevågvegen 195, 5310 Hauglandshella