Menighetsrådsmøte 11. november 2009

SAKSUTREDNING   Møte

11.11.09

  Strusshamn menighetsråd   Sak nr

49 – 54

Saksbehandler:      

 

Åpning ved Øystein Skauge.

49/2009 Konstituering av nytt menighetsråd

Trond Thorsen hadde en gjennomgang av oppgavene for menighetsrådet. Han presenterte også visjonen for Strusshamn menighet.

Konstituering av nytt menighetsråd:

Leder: Johannes Kyte

Representant fellesråd: Trond Thorsen

Vara til fellesråd: Johannes Kyte

Nestleder: Hildegunn Øpstad

Sekretær: Serine Ødejord

Kasserer: Nils Arne Sæbø

Presentasjon av det nye menighetsrådet (både faste medlemmer og vara) blir på gudstjenesten 29. november kl.11.

50/2009 Oppnevnelse av kontakt for nettsider

Et utvalg i soknet arbeider med å fornye nettsidene for Askøy sokn. Det skal annet bli lettere å publisere artikler og bilder til nettsidene. Nils Arne Sæbø blir vår representant som skal se på nettsidene.

51/2009 Dekning av underskudd vandring gjennom bibelen

I forbindelse med kurset vandring gjennom Bibelen som har vært arrangert i Strusshamn kirke i høst så ser det ut for at kurset får en underdekning på ca. 3000,-. Dette er utgifter til kursholder og materiell.

Vedtak: Strusshamn menighetsråd mener at et slikt kurs er såpass viktig å arrangere og vil derfor dekke evt. underskudd.

52/2009 Støtte til kurs søndagsskolelærere

Det vil bli arrangert kurs for lærere i Godly Play, et opplegg som er tenkt brukt i barnearbeidet i menigheten blant annet i søndagsskolen.

Vedtak: Strusshamn menighetsråd støtter lederkurset i Godly Play med en kursholder, dvs. 4000,-.

 

53/2009 Gudstjenester siden sist / gudstjenester fremover

Gudstjenester siden sist:

  • 18. oktober: Storfamiliegudstjeneste. Lite folk på denne gudstjenesten. Det ser ut for at det må skje ekstraordinære ting for at folk skal komme, som kor eller lignende.
  • 26. oktober: Bots og bededag ved Vidar Haldorsen
  • 25. oktober: Allehelgensøndag. Flott gudstjeneste med lystenning for hver enkelt som har gått bort det siste året..
  • 8. november: Storfamiliegudstjeneste med utdeling av 4-års-bok.
  • 8. november: Minns du sången – et vellykket arrangement med nesten full kirke.
  • Det har kommet inn noen klager på at teleslyngeanlegget ikke fungerer under gudstjenesten. Vi ser om det er mulig å legge inn spørsmål på powerpoint der vi spør menigheten om teleslyngeanlegget fungerer.

Gudstjenester framover

  • 15. og 22. november: Konfirmantinnskriving. Det betyr mye folk i kirken og mange til kirkekaffe.
  • 29. november: Presentasjon av menighetsråd.

54/2009 Eventuelt

  • Strusshamn kirke har fått forespørsel om vi skal kjøpe et flygel som kulturskolen eier. Flygelet er til salgs for 20000,-. Vi får inn en vurdering av hvor store kostnader må til for at flygelet skal være full stand. Nils Arne Sæbø tar saken.
  • Strusshamn menighetsråd skal velge 4 kandidater til Bjørgvin bispdømmeråd. Fristen er 1. desember. De 6 faste medlemmene i menighetsrådet er stemmeberettige, og leverer sin stemme til Øystein Skauge innen fredag 20. november.

Neste menighetsråd blir onsdag 9. desember.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll

 

 

Strusshamn menighetsråd

Råd

Møtedato

Tidspunkt

Strusshamn menighetsråd

11.11.09

19.00

Sak fra: 49Sak til: 54   Møtested:Møterom, Strusshamn kirke

Fremmøtte:

Tilstede:

Medlemmer: Serine Ødejord, Hildegunn Strand Øpstad, Siren Beathe Gørbitz, Nils Arne Sæbø, Øystein Skauge, Trond Thorsen, Johannes Kyte

Vararepresentant: Per Erling Pedersen, Reidar Fjellhaug, Torill Irene Strand Solheim

Meldte forfall:

Administrasjonen:
 

Andre fremmøtte: Siv Klubben Mosevoll, Linda Guttomsen

Underskrifter:

…………………………….   ………………………………   ……………………………….

………………………….…   ………………………………   ……………………………….

…………………………….   ………………………………   ……………………………….