Jesus og barna

3. søndag i treenighetstiden
Andakt av Astrid Hauge
Dagens tekst: Mark 10,13-16

13 De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. 14 Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. 15 Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» 16 Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

Alle som har gått på søndagsskole kjenner nok denne fortellingen. Kanskje ser du for deg et bilde der Jesus sitter med barn på fanget, og noen andre barn som står rundt? Jeg har til og med et puslespill med dette motivet. Denne søndagen er dette prekenteksten i kirken og den har fortsatt noe viktig å si oss, både om barna, oss voksne og Jesus.

Det var nok mest voksne i Jesu følge, men det var noen som gjerne ville at barna skulle få møte Jesus og bli velsignet av ham. Disse voksne bar barna til Jesus. Disiplene viste dem bort, men Jesus irettesatte dem. Jesus ble sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke». Barna trenger også Jesus.

Teksten oppfordrer oss til aktivt å bringe barna til Jesus. Jesus tar imot dem, ja han stiller dem fram som et eksempel: «Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal ikke komme inn i det». Hva er det som kjennetegner et barn når det får en gave? Jo, det tar imot, uten at de føler at de må gi noe igjen slik vi voksne ofte gjør. Vi voksne har så lett for å tenke at vi må gi noe tilbake. Barnet sier takk og tar imot.

I forlengelsen av dagens tekst møter vi en rik mann som kom til Jesus med spørsmålet: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Slik er det ofte med oss voksne. Vi ønsker og tror at det er noe vi må gjøre i møte med Jesus, for å tekkes Gud. Men Jesus stiller barna fram som et eksempel og understreker at her er det bare å ta imot Jesus som gjelder.

«Men alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn» (Joh 1,12). For å bli Guds barn, trenger vi bare ta imot Jesus, uten vederlag. Frelsen gis oss gratis, av nåde. Ingen gjør seg fortjent til frelse, den mottas bare på grunn av Guds nåde i Jesus Kristus.

Dagens bønn
Evige Gud, all gledes kilde, du ba oss å gå ut og innby til din store fest. Vi ber deg: Forén oss ved ditt nattverdbord så vi styrkes på veien mot det himmelske gjestebud, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.