Ambassadører med viktig budskap

Pinsedag
Andakt av Audun Mosevoll
Dagens tekst: Joh 14,23-29

23 Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. 24 Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg. 25 Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. 26 Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. 27 Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. 28 Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg. 29 Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.

Å være ambassadør må være både spennende og utfordrende. Hun eller han skal representere fedrelandet i den nasjonen de er sendt til. De skal formidle budskap fra sine oppdragsgivere. Ambassadørene skal ikke tale ut fra egne oppfatninger, men legge fram det som regjeringen hjemme melder.

Jesus talte til disiplene sine om den hjelpen de skulle få som Guds sendebud i verden. Slik Jesus hadde talt det Gud, hans Far, hadde sagt ham, skulle disiplene fortsette denne gjerningen. De skulle være ambassadører og bringe videre ord fra Gud. I denne oppgaven fikk de en hjelper. Jesus kalte ham Talsmannen. Han skulle være deres lærer og han skulle minne dem om hva Jesus hadde sagt og vitne om hans gjerninger.

Pinsedagen skjedde det noe grensesprengende. Talsmannen, Den Hellige Ånd, manifesterte seg for disippelflokken og menneskemengden som var samlet rundt dem. De fikk erfare en kraft som var utenfra dem selv. Det kom blant annet til uttrykk i det at de kunne formidle ord fra Gud på ulike språk. Som ambassadører til folkeslagene hadde de fått en utrustning som overveldet tilhørerne.

Som kristen har jeg fått oppleve Talsmannens hjelp i liv og tjeneste. Jeg er i ulike livssituasjoner blitt minnet om ord som er skrevet i Bibelen. Det er ord som skaper både håp og trøst på livsvandringen. Det har gitt meg noe viktig å dele med mennesker jeg møter. Jeg erfarer at det skaper et nytt fundament i tilværelsen hos dem som griper troen på Jesus. Og hos de av oss som har fått vandre i kortere eller lengre tid på troens vei, gir det fornyelse – det gir framtid og håp. Det er gaver som blir gitt oss, vi taler gjerne om nådegaver for vi kan ta imot uten egne anstrengelser. Pinsedagen kommer til oss med trøst og hjelp i en verden preget av usikkerhet og for manges vedkommende også engstelse for tiden som ligger foran. Den Hellige Ånd vil gi oss kraft og styrke slik vi trenger det fra dag til dag.

Bønn for dagen
Hellige Ånd, vår livgiver, vi takker og lovpriser deg. Du kom med din ild over disiplene pinsedag og ga dem visdom og kraft. Vi ber deg: Hold troen og kjærligheten brennende blant oss, så vi frimodig forkynner evangeliet om Jesus Kristus, vår Herre, han som med deg og Faderen lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.