Åndens viktigste oppgaver

Søndag før pinse
Andakt av Tor Øyvind Sandaker
Dagens tekst: Joh 16,12–15

12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

Det er snart pinse. Den Hellige Ånd er i fokus.
1) Hvem er han?
2) Hva gjør han?
3) Hvilket forhold har han til Jesus?

Johannes 1,1: «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud …», v14: «Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet». Åpningskapitlet i Johannes evangeliet formidler et slikt budskap til oss. Søndagens tekst fremhever Talsmannen, Den Hellige Ånd som tar tak i Ordet. Oppgaven er at vi skal se storheten i Ordet – Jesus herlighet. Løftet om Den Hellige Ånd er hovedanliggende i Jesu avskjedstale som du finner i Johannes 14–16.

1) Ånden veileder oss til hele sannheten. I dag er Ånden veileder til sannheten om troen. Ånden kom for å tale Jesu sak. Ånden er Jesu stedfortreder. Vi behøver hjelp til å tro. Vi trenger å gripe sannheten i Ordet fra Bibelen. Ånden herliggjør Jesus gjennom frelsens budskap (v14). Ånden viser hvor stor og viktig Jesus er. Ånden tolker Jesus sitt frelsesverk og forkynner det. Ånden legger evangeliet inn i våre hjerter. Det er Ånden som skaper troen. Romerne 10,17: «Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord».

2) Ånden herliggjør Jesus. Det gjorde han da Jesus ble døpt, ble forklaret på fjellet (Tabor) og stod opp igjen fra de døde. Gjennom Ordet veiledes du av Ånden og Jesus blir herliggjort. Guds Ord er opptatt av hvem Jesus er, alt han sa, det han gjorde og at det samsvarer med skriftene i GT. Lukas 24,31-32: «Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre: Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet Skriftene for oss?» 3) Gjennom Ordet forkynner Ånden til oppbyggelse, trøst og oppmuntring i ditt liv. Du anklages av dårlig samvittighet. Du kjenner på svikt og nederlag i livet. Du tappes for glede. Er du åpen for Guds Ord, da vil Den Hellige Ånd komme og forkynne Guds fred – den fred som Jesus selv tilveiebrakte på Golgata. Han kjenner din situasjon og vet om dine åndelige behov. Når du leser Ordet, så blir Ordet aktuelt for deg i din situasjon. Jesus lever for oss. Hebreerne 7,25: «Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem».

Dagens bønn
Hellige, underfulle Gud, du viste ikke din makt i stormen, men i lyden av stillhet. Vi ber deg: Send oss din Ånd, så vi kan lære sannheten å kjenne. La oss som Maria og apostlene få holde trofast sammen i bønn, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.