KRØLLETREFF I TVEIT OG HERDLA SOKN

MANDAG 3. JUNI ER DET KRØLLETREFF KL 17-18.30 I HERDLA KYRKJLYDSHUS. 4-ÅRINGER ER SPESIELT INVITERT. BARNEKORET BLIR MED. SANG, LEK, PRØVING AV INSTRUMENT OG KVELDSMAT STÅR PÅ PROGRAMMET. FAMILIE OG SØSKEN ER HJERTELIG VELKOMMEN

ONSDAG 5. JUNI ER DET KRØLLETREFF KL 17-18.30 I TVEIT KIRKE (I KJELLEREN) 4-ÅRINGER ER SPESIELT INVITERT. SANG, LEK, PRØVING AV INSTRUMENT OG ENKEL VARMMAT STÅR PÅ PROGRAMMET. FAMILIE OG SØSKEN ER HJERTELIG VELKOMMEN