Å leve i en verden der Jesus har stått opp!

4. søndag i påsketiden
Andakt av Rune Øystese
Dagens tekst: Joh 14,1-11

La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.»
    Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.»
    Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’? Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.

Jesus sier: Vær ikke redd, du trenger ikke ha angst. Tro på Gud og tro på meg. For noen av oss er dette meningsløst, for vi kan ikke tro at det er en gud som bryr seg. For andre av oss er det en trøst å bli minnet om at det å tro på Gud og Jesus forandrer alt, for Jesus har beseiret døden.
Vi er i den tiden kirken kaller påsketiden, tre søndager etter påskedagen. Det er den perioden i året kirken på en spesiell måte feirer Jesu oppstandelse. Derfor gir det mening å lese denne teksten nå. Jesus sier at vi trenger ikke å være grepet av angst, ikke en gang i møte med det aller verste, for døden er ikke det siste. Døden er overgangen til det stedet Jesus har gjort i stand for hver enkelt av oss. Vi kaller det ofte Himmelen, her kaller Jesus det «Min Fars hus». Vi vet ingenting om dette huset, bortsett fra at Jesus er der, og han vil at vi skal være der sammen med ham.
Men Jesus sier en ting til om dette stedet, som er medisinen mot hjerteangsten. Han sier at veien dit er han selv. Det er gjennom kjennskapet til Jesus at vi har adgang til denne tryggheten.
For den som lever i en påskeverden, en virkelighet der det er sant at Jesus stod opp fra døden en søndag morgen for omtrent 2000 år siden, er det mulig å beskytte seg mot angsten, uroen og smerten som er en naturlig konsekvens av usikkerheten, nøden, urettferdigheten og fortvilelsen som omgir oss. Troen på Gud kan sette oss fri fordi Jesus viser oss vei. Han viser oss Gud, ikke bare som den dømmende, men som den nådige. Den som ikke kan leve i en påskeverden må finne trøst, hjertero og håp andre steder.

Dagens bønn
Herre Jesus Kristus, du er veien, sannheten og livet. Vi ber deg: Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og styrk oss i håpet om at vi en dag skal samles hos deg i ditt rike, du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.