Gudstjenester på Askøy i påskehøytiden.

18.04.2019 Skjærtorsdag

Ask kl. 11:00 Nattverd. Vikarprest Egil Reindal. Offer: Menighetens eget arbeid

Strusshamn kl. 18:00 Nattverd. Vikarprest Egil Reindal. Offer: Menighetens eget arbeid

Tveit kl. 18:00 Kveldsmåltid i kirkekjelleren etterfulgt av Kveldsmesse. Nattverd. Sokneprest M. B. Gammelsæter. Sang Lisa Andersen. Offer: Nedbetaling Tveit kirke

19.04.2019 Langfredag

Erdal kl. 18:00 Pasjonsgudstjeneste. Musikalske innslag. Sokneprest M. B. Gammelsæter.

Herdla kl. 11:00 Sokneprest A. M. Haugland.

20.04.2019 Påskenatt

Ask kl. 23:00 Nattverd. Påskenattsgudstjeneste. Sokneprest A. M. Haugland.

21.04.2019 Påskedag Høytidsgudstjenester

Erdal kl. 11:00 Nattverd. Vikarprest Arvid Fosse. Offer: Misjonsprosjekt brannskadde i Etiopia

Herdla kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Kirkens SOS i Norge

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest G. Haugland. Søndagsskole. Offer: Menighetens eget arbeid

Tveit kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest M. B. Gammelsæter. Sang Ian Bjørsvik + blåser. Offer: Ungdomsarbeid i Askøy

22.04.2019 2. påskedag

Ask kl. 11:00 Dåp. Sokneprest G. Haugland. Offer: IKO