En annerledes Palmesøndag

Palmesøndag
Andakt av Arve Hansen Haugland
Dagens tekst: Joh 12,1-13

Johannes forteller om «Palmesøndag» på denne måten: «1 Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. 2 Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. 3 Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. 4 Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham: 5 «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige?» 6 Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. 7 Men Jesus sa: «La henne være! Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. 8 De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.»
   
9 Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lasarus, som han hadde vekket opp fra de døde. 10 Da la overprestene planer om å drepe Lasarus også. 11 For mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus. 12 Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. 13 Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte:
           Hosianna!
           Velsignet er han som kommer
           i Herrens navn,
           Israels konge!»

På Palmesøndag er det kongen som kommer.  Han som englene fortalte om julenatt: «I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.» Nå er det rett før det skal skje, og to ting denne dagen peker framover og understreker hvor viktig det var. Det første – «Sløsingen» med den kostbare nardussalven var for å understreke at lidelsen og døden som Jesus skulle møte var viktig, at det var for vår skyld han gjorde det.
Og for det andre – Lasarus var en levende profeti om det som skulle skje med Jesus; at han ikke bare skulle lide og dø, men at han også skulle bli reist opp igjen fra døden og vinne livet tilbake. At døden ikke skulle få det siste ordet, men at livet gjennom Jesus skulle seire til slutt. Også det skjedde for vår skyld.
Jesus var i ferd med å bli den frelseren som var lovet, og den kongen som Gud hadde tenkt han skulle være.

Bønn for dagen Jesus Kristus, ydmyke konge, du kom til oss, fornedret og fattig. Vi ber deg: Forson oss med Gud og med hverandre. Lær oss å gi avkall på vårt eget og følge deg, du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.