Superhelt i fastetiden

2. klassinger i Ask og Herdla sokn er invitert til kirken i fastetiden.

Herdla kyrkje inviterer 3. mars kl. 11 til gudstjeneste med utdeling av fastelys til både 6- og 8-åringer.

Ask kirke inviterer 10. mars kl. 11 alle 8-åringer til å komme å få med seg fastelys til bruk hjemme. De vil få oppgaver å utføre sammen med familien i fastetiden.

INVITASJON HERDLA

INVITASJON ASK