Ta på din egen oksygenmaske først

Såmannssøndag
Andakt av Tore Vindenes
Dagens tekst: Matt 13,24-30

24 Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. 25 Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. 26 Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. 27 Tjenerne gikk til jordeieren og sa: ‘Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra?’ 28 ‘Det har en fiende gjort’, svarte han. Tjenerne spurte ham: ‘Vil du vi skal gå og luke det bort?’ 29 ‘Nei’, svarte han, ‘for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp hveten. 30 La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min.’»

Jesus var ofte veldig direkte. Til og med i lignelser og i forklaringene til disse. Han forteller om en åker der det er både godt korn og ugress som ser ut som dette kornet og som vokser opp sammen med det. Tjenerne hans ville renske bort ugresset, men bonden sa ifra om at det skulle Gud ta seg av. Tjenerne er ikke i stand å se forskjellen på disse to. Så forklarer han senere at dette kornet og ugresset er et bilde på Guds barn og den ondes barn.
Det at disse to plantene er så like, gjør at det er vanskelig å se hva som er hva, eller hvem som er hvem. Vi dømmer ofte folk utfra førstegangsinntrykk, utseende, ting vi er blitt fortalt om vedkommende etc. Som mennesker er vi ofte dårlige menneskekjennere. Men Gud ser til hjertet, og Gud har et mye lengre perspektiv enn det vi har. Det er han som skal dømme, ikke vi. Han skal dømme både deg og meg. Da trenger vi nåde.
En mann skrøt av at han aldri hadde gjort noe galt. Da han ble spurt om hva godt han hadde gjort, ble det helt stille. Når vi nå er her på denne kloden noen år og siden går inn i evigheten er det flott om vi kan bruke tiden til å gjøre det gode. Ikke for at det skal hjelpe oss. Det er bare Guds nåde som hjelper oss. Men fordi vi kan hjelpe andre. Hjelpe andre til å vokse. Oppmuntre og være til stede for andre. Budskapet til tjenerne var å «La dem vokse».
I vår tid trenger vi mennesker som er til stede for andre. Smarttelefonen og andre distraksjoner gjør folk sosialt udugelige. Øv deg i å være til stede for andre mennesker så de kan få vokse. Vi trenger hverandre.
Så er det bra at det ikke er vår jobb å dømme andre. Det er det Gud som skal gjøre til slutt. Han får gjøre sin jobb, og så får vi gjøre vår: Å få andre til å vokse og blomstre. I denne lignelsen kan vi være både plante og tjener. Hvete eller ugress.
Den skitneste byen i verden hadde blitt ren på en halv time om alle hadde feiet for sin egen dør. Du har først et ansvar for deg selv, så kan du hjelpe andre. Det er rådet på flyene når det gjelder oksygenmasker. Det gjelder også ellers i livet. God helg!

Bønn for dagen
Livets Gud, i din nåde har du sådd ordet ditt blant oss. Vi ber deg: La oss få ta imot Ordet så det kan vokse og modnes i oss til den dagen ditt rike blir fullendt ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.