Ikke la dere lure!

6. søndag i åpenbaringstiden
Andakt av Godtfred Haugland
Dagens tekst: Mark 13,21-276. søndag i åpenbaringstiden

21 Om noen da sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Se, der er han’, så tro det ikke! 22 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre tegn og under for om mulig å føre de utvalgte vill. 23 Vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd. 24 Men i de dager, etter denne trengselstiden, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. 25  Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. 26 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. 27 Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense.

Det ser ut som om den teknologiske utviklingen følger en frelseshistorisk utvikling. Via ulike medier har Gud sørget for at vi alle er inne på den samme skueplassen. Alle skal være vitner til hvordan Jesu ord oppfylles skritt for skritt.
Gud gir oss derfor tid til refleksjon. Han gir oss tid til omvendelse. Jesus forteller i dagens evangelium om hvordan vi skal tolke de store endetids-katastrofene når de en gang kommer. Samtidig ber Jesus oss om å være på vakt: For – «om noen sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Se, der er han’, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre tegn og under for om mulig å føre de utvalgte vill. Vær på vakt!» (Mark 13,21-23).
Det er alltid kaldest om morgenen – før solen begynner å få tak. Slik vil det også oppleves når «ondskapen åndehær» (Ef 6,12) samler styrkene til et siste forsøk på «å føre de utvalgte vill». «Falske messiaser og falske profeter» vet at tiden deres holder på å renne ut – og at «Menneskesønnen snart skal komme i skyene med stor makt og herlighet».
Det er naturlig for oss å møte det som skjer i «trengselstiden» med frykt. Alt det jordiske som vi har investert tid og penger i, vil rase sammen. Relasjoner vil brytes. Handelshuset Norge vil gå konkurs. Det som skjer, vil smerte langt inn i ryggmargen. Men midt i smerten, vil det samtidig spire et håp. For – «når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri» (Luk 21,28).
Jesus har lovet å «sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner». Han kommer med svaret på de dype sukk fra fengselsceller, torturkamre og undertrykkelse. Jesus hører ropene fra en verden som er lagt inn under død og forgjengelighet. Møter vi fremtiden med frykt eller med en positiv forventning? Dette avgjøres i så fall av vårt forhold til Jesus. Han har gitt oss betenkningstid – tid til refleksjon. Gjennom syndenes forlatelse og ved Den hellige ånds verk kaller Jesus oss til seg.

Dagens bønn
Jesus Kristus, Guds Hellige, du kan vende gråt til jubel og sorg til glede. Vi ber deg: Gjør oss våkne, så vi søker ditt evige livs ord og aldri vender oss bort fra deg, du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.