Vil du bli frisk?

5. søndag i åpenbaringstiden
Andakt av Øystein Rønhovde
Dagens tekst: Joh 5,1-15

Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem.  2 Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger.  3 Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, 4 for en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde.
     5 Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år. 6 Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: «Vil du bli frisk?»  7Den syke svarte: «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer fram, går alltid en annen uti før meg.»  8 Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!»  9 Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk.
        Men det var sabbat denne dagen, 10 og jødene sa til ham som var blitt helbredet: «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.» 11 Han svarte: «Han som gjorde meg frisk, sa: ‘Ta båren din og gå!’» 12 «Hvem er det mennesket som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. 13 Han som var blitt frisk, visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna; det var så mye folk der. 14 Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham: «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» 15 Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.

Han som fikk dette spørsmålet av Jesus var i ferd med å miste håpet om at det etter 38 års sammenhengende sykdom noen gang var mulig å bli frisk. Skulle det skje, måtte han være den første som rørte ved vannet i Betesda-dammen etter at en engel hadde rørt ved det. Det var alltid noen som kom før han, han var taperen som aldri klarte å oppfylle betingelsen som skulle til for å bli helbredet. Derfor innvender han nettopp dette når Jesus denne sabbatsdagen ser han ligge der ved dammen, går bort til ham og spør om han vil bli frisk.
«Da sier Jesus til ham: Stå opp, ta din seng og gå! Og straks ble mannen frisk…» (vers 9). Jesus måtte gjøre alt, mannen er helt hjelpeløs og uten evne til å endre sin livssituasjon. Jesus måtte skape mannen frisk. Og det var nettopp det han gjorde – ved sitt ord
Helbredelsen er uttrykk for at selve Guds rike er kommet nær i Jesus Messias med frelse og liv fra Gud. Det gir oss håp om en endelig og evig utfrielse i det fullkomne Guds rike slik evangeliet gir løfte om for hver den som tar imot det. Da er all sykdom, smerte, forgjengelighet og nød borte, synden og døden er heller ikke mer, ingen sorg og tap, krenkelse, fornedrelse og skam.
Helbredelsen uttrykker også Jesu miskunn og barmhjertighet som han i ren kjærlighet gir her og nå – betingelsesløst og for intet. Samtidig er dette skaperunderet et tegn som peker tilbake på hvem han er som gjør dette: Den lovede Messias, Guds Sønn og vår frelser – sann Gud og sant menneske. Derfor er undergjerningen også et tegn som peker framover mot oppstandelsen og det levende håpet, gitt oss i Jesus som et usvikelig løfte i kraft av hans død og oppstandelse.
Men det var noen som ikke likte at mannen bar sengen sin gjennom byen i glede over det utrolige underet han hadde opplevd – for dette var ikke tillatt på en sabbat! De var selv trygge på at nettopp de var barn av Gud og tilhørte hans rike. I virkeligheten satte de seg utenfor hans nåderike ved å forkaste Jesus og hans gjerning.
Da Jesus fant igjen mannen i templet, sa han til ham: «Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg» (vers 14). Sykdommen var og er ingen straff fra Gud for våre synder. Den straffen har Jesus tatt i vårt sted. Derfor er det avgjørende at vi setter vår lit til Jesus og ikke gjør den synd å forkaste ham og går fortapt, for bare i Jesus eier vi syndenes forlatelse og evig liv!

Bønn for dagen Jesus Kristus, vår Frelser, du ser oss når vi er i nød og fare. Vi ber deg: Hjelp oss når livet trues, så vi kan stole på din makt, du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.