Adjø – «hade» – snakkes – farvel

4. søndag i åpenbaringstid
Andakt av Knut Fr. Sørheim
Tekst: Ordsp 14,21-22.25.31

21 Synd gjør den som forakter sin neste, salig er den som viser medynk med de fattige.22 De som tenker ut ondt, farer alltid vill, de som har godt i sinne, møter godhet og troskap.25 Et sannferdig vitne berger liv, den som farer med løgn, er en sviker.31 Den som undertrykker den svake, håner hans skaper, den som hjelper den fattige, gir Gud ære.

Jeg husker jeg syntes det var uvant da vi på et tidspunkt på slutten av min barndom sluttet å si adjø når vi tok farvel, og i stedet tok til å bare si «hade». Adjø, som egentlig har fransk bakgrunn: djø = Dieu = Gud. Altså à Dieu = med eller til Gud. Egentlig en forkortelse for «jeg anbefaler deg for Gud». Eller som man også kunne si: Gud være med deg.

Som barn hadde vi nok ingen klare tanker om egentlig innhold i endring av uttrykk. Men jeg husker jeg følte noe ble borte når vi bare sa «hade», selv om jeg visste det var forenkling av «ha det bra/godt». Uansett: Det er jo en god og verdifull tradisjon at vi ønsker hverandre noe godt på veien videre når vi går fra hverandre.

Men – tilbake til det første – adjø. Hva betyr det egentlig å ha Gud med på veien videre – eller: gå veien videre sammen med Gud?

Det må i hvert fall bety et ønske om å gå beskyttet av Gud – være under Guds vernende hånd og makt. Livet består jo av så mange ulike ting vi møter underveis – farer, uhell, vansker, men også gode ting. Mange ting som bare skjer, ting vi ikke selv verken velger eller har styring med. Da er det godt om vi kan være under Guds vern.

Men – så er der også mange ting vi selv har en styring med, ting som er avhengig av våre egne valg. Hva betyr det for våre valg i livet, om vi tenker at vi vil gå dem sammen med Gud?

Den gamle boka i Bibelen som heter Salomos ordspråk, sier mye vist om det. Denne søndagens prekentekst er hentet fra denne boka. Vi trenger ikke lese mange ordene før vi ser at den er veldig enig med Jesus – eller omvendt … Hør bare hva den sier om hva som er et godt liv – et liv på lag med Gud: «Synd gjør den som forakter sin neste» – «De som tenker ut ondt, farer alltid vill» – «den som farer med løgn, er en sviker» – og «Den som undertrykker den svake, håner hans skaper, den som hjelper den fattige, gir Gud ære». Og til sist: «de som har godt i sinne, møter godhet og troskap.» Hele vår Bibel er helt tydelig på dette: De gode valgene og det gode livet – livet som en kristen i hverdagen. Det handler om å velge å gjøre det gode mot alle våre medmennesker.


Bønn for dagen
Jesus Kristus, barmhjertige Herre, du lot blinde se og løste dem som var bundet av sykdom. Vi ber deg: Hjelp oss når vi roper til deg i vår nød, så vi kan fryde oss over frelsen du gir, du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.