Ettermiddagsgudstjeneste

27. januar    kl. 17:00 gudstjeneste i Erdal kirke

Askøyinnbyggere ønskes VELKOMMEN til hyggelig samvær med Askøy menighetene.

Sokneprest Harald Forland, diakon Lena Kristiansen og diakoniutvalget i Strusshamn inviterer til gudstjeneste for alle søndag 27. januar kl. 17:00. Spesielt velkommen er alle beboere og ansatte ved institusjoner på Askøy. Kollekt. Ved behov for transport, ta kontakt med kirkekontoret på tlf: 56 15 71 00.

Vil du bli med å delta? Møt opp kl: 16.15 og øv med oss !!

Vi inviterer til kveldsmat i menighetssalen etter gudstjenesten

Vi avslutter ca kl.18:45

Velkommen til gudstjeneste !

      Håper å se deg!

­­­Arrangør: Menighetene på Askøy