Du tror det ikke før du får se det

3. søndag i åpenbaringstiden
Andakt av Anita Skjæveland
Dagens tekst: Joh 1,15-18

Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.» Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde.For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud,og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.

Er det ikke litt urealistisk å tro på Gud i våre dager? Har ikke vitenskapen bevist at tro på Gud er overtro og myter? Er det ikke litt ukritisk å satse på at Gud finnes og at Gud vil ha med oss å gjøre

I Bibelen finner vi beretningen om Jesus og hans liv. Jesus har levd. Det er det ikke tvil om. Men var han den han ga seg ut for å være? Johannes døperen var ikke i tvil. Han ropte ut at Jesus var han som skulle komme med nåde og sannhet. Johannes sto i en lang jødisk tradisjon der vissheten om at Gud ville se til sitt folk og frelse det hadde vært der hele tiden. Men det var mye som gikk galt og til tider hang håpet i en tynn tråd. Moseloven hadde utspilt sin sjanse. Ingen greide å holde den til punkt og prikke. Men nå er det nye tider. Jesus har kommet og han har vist oss hvem Gud er.

Jesus ble født av en tenåringsjente. Han ble lagt i matfatet til dyrene. Jesus gjorde ikke forskjell på vinnere og tapere i samfunnet. Jesus møtte alle med nåde. Jesus døde på korset for å frelse oss fra synd og død. Han seiret over døden og ga oss håp i en håpløs verden. Gjentatte ganger blir vi minnet om at alle har sitt å stri med og sine feil å bekjenne. Det er når vi står der ubeskyttet at vi får nok nåde til å gjøre opp og gå videre.

Jesus kom med sannhet. Og – sannheten er at det er mer enn vi ser og forstår. Gud er alltid større. Gud kan vi derfor ikke forstå med vitenskapelig metode. Vi kan bare undre oss over at Gud ville bli født midt i tiden, under så dårlige forhold. Det at Jesus er fra evighet og til evighet er det heller ikke mulig å bevise. Men tro er ikke det motsatte av bevis. Tro er det motsatte av å ikke tro. Det starter med Jesus som var full av nåde og sannhet.

Det er ikke troen som synes. Det er det som følger av tro; det som vi opplever av vilje til å bry seg om, vilje til å dele og vilje til å tilgi og begynne på nytt. Det gjelder til alle tider. Da ser vi hvem Gud er. Det tror vi fordi vi ser det.


Herrens bønn
Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.