Kirkeklubb i Ask for førsteklassinger

Alle førsteklassinger i Ask sokn er velkommen til Førsteklasses kirkeklubb, godhetsdag og familiegudstjeneste med utdeling av 6-årsboka.

Første samling på kirkeklubben er 24. jan. Barna blir hentet på skolen/SFO kl. 14.15, og etterpå blir de fulgt til bussen (kl. 16.22), eller foresatte henter dem i kirken/barnet går hjem (innen kl. 17).

Datoene for kirkeklubben i Ask kirke er: Torsdager 24.1., 31.1., 7.2., 14.2., 21.2.

Barna inviteres også til en «Godhetsdag» på Ask omsorgssenter den 21. febr,

og en 6-årsgudstjeneste den 27. jan kl. 11.00. Da får de utdelt 6-årsboka.

Det blir fortellinger, mat, sang og lek.

Se INVITASJON for mer info og påmelding