Studietur til Israel

Bli med på en uforglemmelig tur med Den norske Israelsmisjon og «Samarbeid Menighet og Misjon» til Israel 27. april – 4. mai 2019. Reiseleder på turen er mangeårig misjonssekretær, Fjell-sokning og tidligere bibelskolelærer på Bildøy bibelskole Odd Bjarne Skogestad.

Turen tar oss til områdene ved Genesaretsjøen, Tiberias, Nasaret, Tel Aviv, Betlehem og Jerusalem. På Caspari Senter i Jerusalem møter vi også generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann fra Israelsmisjonen som vil orientere om Israelsmisjonens arbeid i Israel.

Les mer her: