Se, Guds lam og Guds Sønn!

1. søndag i åpenbaringstiden
Andakt av Bård Hauge
Dagens tekst: Joh 1,29-34

‘Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn.»’

Den som sier dette, er døperen Johannes. Han var sendt av Gud for å være en forløper og veirydder for Jesus, og i dag leser vi hans vitnesbyrd. Vi er i åpenbaringstiden, og bibeltekstene sier oss hvem Jesus er og var.
Guds lam leser vi om flere ganger i Det gamle testamentet. Da Israelsfolket var slaver i Egypt, sendte Gud store plager over landet for å få farao til å slippe dem fri. Til sist sendte han en dødsengel til å ta den eldste sønnen i hver familie. Israelittene fikk beskjed om å slakte et lam og stryke blodet på dørstolpene i huset. Når dødsengelen så blodet, gikk han forbi. Det er historien om påskelammet, som var «Guds lam».
Vi leser også om lam og andre dyr som ble ofret og brent på et alter til syndoffer eller takkoffer. Folket hadde syndet, men lammet ble straffet for folkets synd og døde på stedfortredende vis. Noe av dette ser vi i leseteksten for dagen i Jes 53,6-9.
I det gamle Israel spilte den store forsoningsdagen (Jom Kippur) en stor rolle. En dag i året var spesielt satt av til å gjøre soning for folkets synder. Da skjedde det flere ting, og noe av det mest spesielle var «syndebukken», som fikk folkets synd lagt på seg og ble sendt ut i ørkenen som bærer av synda.
Både påskelammet, offerlammet og syndebukken var «Guds lam» i Det gamle testamentets tid. I Det nye testamentet er det Jesus som bærer denne tittelen. Det betyr at han kom for å ta bort folkets synder. På grunn av Jesu tjeneste som «Guds lam» for oss, kan du og jeg få syndenes forlatelse og bli frelst. «Se, Guds lam», sa Johannes da han pekte på Jesus. Se ham, og takk ham for hans frelse!
Han som var Guds lam, var også Guds Sønn. Det er neste punkt i Johannes’ vitnesbyrd om ham. Det betyr at det var Gud selv som kom til vår jord i Jesus Kristus. Han tok selv på seg straffen og dommen som Gud hadde felt over synda. Når vi ser på ham som er både Guds Sønn og Guds lam og tror på ham, eier vi syndenes forlatelse og evig liv. Jesus sier: «For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag» (Joh 6,40).

Bønn for dagen
Hellige Gud, du lot din elskede Sønn bli døpt for å bære verdens synd. Vi ber deg: Forny oss i vår dåp, så vi alltid følger etter Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.