Formiddagstreff i Strusshamn kirke, menighetssalen vår 2019

Mandag 7.01: «Juletrefest med 3dje klasse fra Strusshamn skole»
Middag serveres—kr. 100.-

Mandag 1.04: « Kåseri og historier med skjemt og alvor» V/ Eilif Løtveit. Utlodning

Mandag 6.05: «Maistemning i Strusshamn kirke—vi  markerer både frigjøringen  av Norge og at det er 50 år siden den nye kirken ble bygget. 5 klasse fra Strusshamn skole deltar også.
Utlodning

Mandag 3.06: « Festspillstemning i Strusshamn kirke» Toner fra mor sin grammofon» ved Marianne Juvik Sæbø, Vidar Eldholm og Elisabeth Vannebo  

Treffet starter kl. 11.30 og  holder på til kl. 13.30.

Hjertelig velkommen!