Ikke for å dømme … ???

Kristi åpenbaringsdag
Andakt av Erik Waaler
Dagens tekst: Joh 12,42-
47

42 Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene. Men på grunn av fariseerne bekjente de det ikke, så de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. 43 De ville heller ha ære fra mennesker enn ære fra Gud.
    44 Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. 45 Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. 46 Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, skal bli i mørket. 47 Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden» (Joh 12,42-47).

Hva hører vi når vi får en tilbakemelding? Det skal mye positiv tilbakemeldinger til for å veie opp for bare én negativ! Det sier psykologene. Bibelens tale om hva som er rett og galt hører vi kanskje best og mest, særlig når vi har gjort noe vi tror er galt. Derfor er det vanskelig å tro at Bibelens hovedtema er tilgivelse. At Gud går en ekstra mil for oss og tilgir oss alt det gale vi måtte ha gjort. Det gjør han ved å sende sin sønn til jorden. Han kom en julenatt, han døde en langfredag og han sto opp igjen en påskemorgen for lenge siden. Hans død og oppstandelse bringer tilgivelse for all synd. Derfor kaller vi Jesus for frelseren!

Hvilken tilbakemelding gir Jesus deg i dagens tekst? Han sier til deg: «Jeg er ikke kommet for å dømme deg, men for å frelse deg!!» Det er en flott tilbakemelding. Mange her på vestlandet kjenner noen som har vært i havsnød. Da lytter en etter redningshelikopteret. Da ser en etter skip som kan kaste ut en livbøye. Den som er i nød venter på hjelp. Når noen er i nød prøver vi å hjelpe. Slik er Jesus også, han ønsker å hjelpe oss og gi oss evig liv.

Hva krever han så tilbake? Egentlig ikke mer enn at vi har tiltro til ham og ønsker å bli reddet. For over hundre år siden ba misjonæren Hudson Taylor noen kinesiske fiskere om å berge en mann som var falt i sjøen. De hadde fiskenett de kunne dra ham opp med. «Hva betaler du for det?», spurte de. Og mens de krevde betaling, druknet mannen. Slik er ikke Gud. Han gir oss evig liv helt gratis. Han berger alle som fester lit til ham. Han har dessuten lovet å plante troen i våre hjerter, om vi ber ham om det. Om du synes det er vanskelig, kan du si med bibelens ord: «Jeg tror, hjelp min vantro».

Bibelen taler enkelt om tro. Den sier at troen kommer av at en hører Guds ord. Den som er nysgjerrig på kristendom og tro er velkommen til gudstjeneste i kirke og bedehus. Guds ord leses og forklares der hver søndag kl. 11:00. Førstkommende søndag er det gudstjeneste i Herdla kyrkje, Erdal kirke, Strusshamn kirke og på Kleppe bedehus. Gudstjenesten er for alle. Du er hjertelig velkommen.

Bønn for dagen
Evige Gud, du lot stjernen lede de vise menn til Betlehem. Vi ber deg: Lys for oss på veien vi skal gå. La alle folkeslag se din herlighet, og hylle ham som kom med frelse, din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.