Juletrefest i Tveit kirke

VELKOMMEN TIL JULETREFEST 2019 Lørdag 5. januar kl.17.00 i Tveit kirkes menighetssal.

Tradisjonen tro inviterer vi til juletrefest for hele familien.

Vi synger julesanger, går rundt juletreet, lytter til en andakt og spiser sammen. Det er også noen leker og konkurranser.

Servering av kaffe, kaker, saft og grøt. Kollekt ved utgangen.

arr. Tveit menighetsråd v/Randi T (97526232) VELKOMMEN