Hvem er Jesus?

3. søndag i advent
Andakt av Astrid Hauge

Dagens tekst: Joh 5,31-36

Jesus sier: «31 Dersom jeg vitner om meg selv, er mittvitneutsagn ikke gyldig. 32 Men det er en annen som vitner om meg, og jeg vet athans vitneutsagn om meg er sant. 33 Dere sendte bud til Johannes, og han har vitnet forsannheten. 34 Men jeg er ikke avhengig av at noe menneske vitner ommeg. Dette sier jeg for at dere skal bli frelst. 35 Johannesvar en brennende og skinnende lampe, og for en tid ville dere glede dere ilyset fra ham.
36 Menjeg har et sterkere vitneutsagn enn det Johannes ga: de gjerningene Far hargitt meg å fullføre. Og det er disse gjerningene jeg gjør, som vitner om at Farhar sendt meg»
(Joh 5,31-36).

Hvem er Jesus?

Det er advent. Om kort tid skal vi feire jul til minne om at Jesuskom til jord som et lite barn. Advent betyr «komme», og det er Jesus som kom ogsom kommer. Det er ham vi venter på.

Til alle tider har det blitt stilt spørsmål om hvem Jesus var. Vi møter det i hans samtid, og vi møter det i vår tid. Vi møter det i søndagens tekst fra Johannesevangeliet. Det er mange vitnemål om hvem Jesus er. En av dem som står fram som et vitne, er døperen Johannes. Han er omtalt som veirydderen, han som skulle rydde vei for Guds lovede Messias. Hans vitnesbyrd er klart: Jesus er Guds Lam, Guds Sønn, som er kommet for å sone menneskenes synd. «Han har vitnet for sannheten» (v33).

Gud selv vitner også om hvem Jesus er. Da Jesus ble døpt av døperen Johannes, lød Guds stemme fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede»(Matt 3,17). Det samme skjedde da tre av disiplene fikk se Jesu herlighet på fjellet. De samme ordene lød der, og Gud sa: «Hør ham!»

Et sterkt vitnesbyrd er de gjerningene Jesus gjorde, gjerninger Gud selv hadde satt ham til å gjøre. Døperen Johannes ble fengslet av kong Herodes, og der i fengselet dukket tvilen opp. Hvem var egentlig Jesus? Var han Guds lovede redningsmannen? Han sendte spørsmål til Jesus, og Jesu svar var: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp og evangeliet forkynnes for fattige». Dette var ord profeten Jesaja hadde forkynt flere hundre år tidligere. Jesus var den som var lovet, den som skulle komme for å frelse oss, og «disse gjerningene jeg gjør, vitner om at Far har sendt meg» (v36).

Gud selv var vitne, gjerningene han gjorde var vitne, døperen Johannes var vitne og viste vei. Vi er også kalt til å være vitne om at han er Guds Sønn som kom til jord julenatt.

«Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himlen for meg» – synger vi i en kjent salme. Jesus kom for å frelse oss ved sin død på korset. Det er advent. Han kommer! Ta imot ham!

Dagens bønn
Gud,vårt håp, du sendte Johannes Døperen for å rydde vei for ditt rike. Vi ber deg:La livets kilder velle frem, og skap fred og rettferd blant oss, ved din SønnJesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, énsann Gud fra evighet til evighet. Amen.