Fra fest til dypeste alvor

Domssøndag / Kristi kongedag
Andakt av Audun Mosevoll

Dagens tekst (Matteus 25,1-13):  1 Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 2 Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. 3 De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. 4 Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene. 5 Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet.
 6 Men ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!’7 Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. 8 Men de uforstandige sa til de kloke: ‘Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.’ 9 ‘Nei’, svarte de kloke, ‘det blir ikke nok til både oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!’
 10 Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt.11 Senere kom også de andre brudepikene og sa: ‘Herre, herre, lukk opp for oss!’ 12 Men han svarte: ‘Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.’
 13 Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.

 

Fra fest til dypeste alvor

Bibeltekstene er fylt av kontraster. På den såkalte “domssøndagen” blir en gledesbegivenhet som bryllup satt inn i en sammenheng med noe så alvorlig og skremmende som dommedag.

For det første så er fest og glede ramme om flere av de dypeste og mest innholdsrike bibelfortellingene. Bryllupet i Kana forteller om han som kan gjøre under. Jesus fikk vann til å bli vin. Festen kunne gå videre slik vertskapet hadde ønsket.

Den ene sønnen som hadde reist vekk fra barndomshjem og sin far, ble mottatt med omfattende festivitas da han vendte tilbake. Gleden var umåtelig stor over at gutten angret det livet han hadde kommet ut i og ville tilbake til fellesskapet med familien.

I jødisk sammenheng på bibelsk tid, var det tradisjon at venninnene til bruden kom sammen i brudens hjem. Om natten kom brudgommen for å hente sin brud og bringe henne til sitt eget foreldrehjem der bryllupet skulle arrangeres.

Brudepikene gjorde seg klar til å ta imot brudgommen. Det skjedde ikke med fakler eller fyrverkeri, men med oljelamper. Og da de ikke visste nøyaktig når brudgommen ville komme, måtte de ha reserveolje med. Slik tenkte de forstandige jentene, men noen var ikke så kloke. De kuttet ut olje-supplementet. Resultatet ble at disse brudejentene ikke fikk komme inn til festen, for brudgommen kom overraskende på dem.

Når Jesus forteller denne lignelsen, er det for å gi oss en påminnelse om å være våkne. Det gjelder om å ha sin sak med Gud i orden. Vi vet ikke når dommens dag vil inntreffe. Vi vet heller ikke når vår siste dag på jorden vil komme. Derfor gjelder det å la troen på Jesus som frelser være livsfundamentet hver dag så lenge vi lever.

Bønn for dagen: Hellige Gud, du bor i det høye og hellige og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Vi ber deg: Gjør oss våkne så vi gjenkjenner deg i alle som lider. Se i nåde til oss på dommens dag. så vi kan komme inn til festen og gleden i ditt rike, ved vår frelser Jesus Kristus, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.