Hvem er Jesus?

26. søndag i treenighetstiden
Andakt av Tor Øyvind Sandaker

Dagens tekst (Joh 9,1–7.35b–38): 1 Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. 2 Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» 3 Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. 4 Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. 5 Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.» 6 Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spyttet og smurte den på mannens øyne. 7 Så sa han: «Gå og vask deg i Siloa-dammen!» Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake seende.  

35 Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han møtte ham, spurte han: «Tror du på Menneskesønnen?» 36 Han svarte: «Hvem er han da, gode herre, så jeg kan tro på ham?» 37 Jesus svarte: «Du har sett ham, det er han som snakker med deg.» 38 «Jeg tror, Herre», sa mannen. Og han tilba ham.

 

Hvem er Jesus?

Jesus helbredet en mann som var født blind og det til og med på sabbaten. Datidens religiøse likt ikke det. Jesus gjorde det under å gi den blindfødte mannen synet tilbake. Nå trodde han på Jesus og vitnet om ham. Frimodig vitner han om Jesus til de som iherdig fornektet og motarbeidet Jesus. De religiøse lederne skjeller mannen ut og kaller ham nedsettende for en Jesu disippel som de slett ikke ønsket å bli. De var religiøse ledere som trodde de kjente Moses og at de var Guds tjenere. De gir egentlig til kjenne at de hverken kjente Jesus eller trodde på ham. Jesus ble hatet og forfulgt og de ville ta livet av ham.

Det ble et livsforandrende møte med Jesus. Han måtte vitne om Jesus som hadde gjort alt nytt i hans liv. Han risikerte å bli utestengt fra synagogen og det ble han. Jesus fikk møte ham igjen senere med spørsmålet: «Tror du på Guds Sønn?» (v.35). «Hvem er han, Herre, så jeg kan tro på ham» (v.36). «Du har sett ham. Han som taler med deg, han er det» (v.37). «Jeg tror, Herre! Og han falt ned for ham i tilbedelse (v.38).

Jesus talte datidens herskere midt i mot, ikke bare de rike og mektige, men også de religiøse lederne som utbyttet og undertrykte folket. Jesus anklaget dem for at de ikke kjente sannheten om Gud. «Dere kjenner ham ikke» sier Jesus hos evangelisten Johannes, «men jeg kjenner ham. Dersom jeg sa at jeg ikke kjente ham, var jeg en løgner, slik som dere» (8,55). «Dere kjenner hverken meg eller min Far. Hadde dere kjent meg, hadde dere også kjent min Far» (8,19). «Var Gud deres Far, da hadde dere elsket meg» (8,42). «Men når det er sannheten (om godt og ondt) jeg sier dere, hvorfor tror dere meg da ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud» (8,46–47). 

«Til dom er jeg kommet til denne verden, for at de som ikke ser, skal se, og de som ser skal bli blinde» (v.39). Denne teksten kan virke skremmende om vi ikke forstår hvorfor, og for hvem Jesus kom for. Hvorfor rammet dommen fariseerne? De så ikke hvem Jesus var. Jesus kom for å gi oss synet på hvem han er. Johannes 3,17 sier: «For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham (Jesus). Er det noen som fremdeles er skyldig? Jesus kom for syndere. Han kom for å søke å frelse det som var fortapt (Lukas 19,10).

Bønn for dagen: Jesus Kristus, barmhjertige Herre, du lot blinde se og løste dem som var bundet av sykdom. Vi ber deg: Hjelp oss når vi roper til deg i vår nød, så vi kan fryde oss over frelsen du gir, du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.