Søndagsskolegudstjeneste for 5-åringer

Søndag 11. november kl. 11:00 er det familiegudstjeneste i Strusshamn kirke. Det blir fokus på søndagsskolen, og 5-åringer inviteres spesielt, men alle barn er velkommen!

Vi synger søndagsskolesanger, får bildekort med hjem, og 5-åringene får en egen liten gave. Vi får møte en person fra Bibelen som har opplevd noe spennende, og Koret på Sporet synger. Noen barn skal bli døpt denne dagen. Etter gudstjenesten blir det noe godt å spise.

Alle 5-åringer: møt gjerne litt tidlig, så får vi tid til å hilse på deg og registrere deg i våpenhuset før gudstjenesten begynner!

Velkommen til kirken, hele familien!