Organist/kirkemusiker – vikariat

25% stilling er ledig fra 1. januar til 20. mai 2019 på Askøy
Askøy kirkelige fellesråd har ansvar for Den norske kirkes virksomhet i Askøy, og skal betjene kommunens 28 000 innbyggere. Askøy kommune har broforbindelse med Bergen og er i sterk vekst. Det drives et variert og i omfattende musikktilbud innen kommunen og kirken har et godt samarbeid med både kulturskolen og det frivillige arbeidet. Kommunen er delt i 5 menigheter og har 5 kirker. Det er 26 ansatte i til sammen ca. 21 årsverk. I tillegg er det 4 soknepreststillinger. Det er ansatt 4 organister i hhtv 100% , 86%, 31% og 25% stillinger.

 Nåværende organist er ute i foreldrepermisjon og vi søker derfor etter en person som kan gå inn vedkommende sine arbeidsoppgaver.
Det inngår gudstjenestearbeid tre søndager i måneden og arbeid i høytider. Hovedarbeidssteder er Ask og Herdla kirker, men alle kirkene på Askøy er aktuelle.

Det kan bli aktuelt med noen kirkelige handlinger som vigsler og gravferder samt institusjonsandakter, etter nærmere avtale.

Stillingens ansvar og hovedarbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester i forhold til kirkemusikk.
 • Gjøre tjeneste ved forordnede gudstjenester, andre gudstjenester fastsatt i menighetens gudstjenesteprogram, kirkelige handlinger og andre arrangement i regi av menighetene etter avtale med kantor.
 • Bidra til varierte sang- og musikkaktiviteter
 • Samhandle med fagkolleger om å videreutvikle et allsidig kirkemusikalsk miljø
 • Samhandle med lokalt musikk- og kulturliv

Kvalifikasjonskrav:

 • Godkjent organistutdanning og/eller annen relevant musikkutdanning/praksis.
 • Søkeren bør være initiativrik og ha ønske om å bidra med musikk i menighetene.
 • Den som tilsettes må beherske arbeidsspråket norsk både skriftlig og muntlig.
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.
 • Ansettelse skjer etter gjeldende lover og regler
 • Søker må være medlem av Den norske kirke, og disponere egen bil
 • Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest i henhold til Kirkeloven § 29

Vi kan tilby:

 • Fleksibel arbeidstid innenfor stillingenes ramme.
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø med vekt på utvikling og samhandling
 • Kurs innen fagfeltet
 • Offentlig pensjonsordning
 • Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kantor Hermund Rebnord 92848322 eller kirkeverge Geir Viksund tlf. 56157120/ 93255254

Søknad sendes innen 15. november 2018 til Askøy kirkelige fellesråd, Lyngneset 26, 5302 Strusshamn.