Gode gjerninger som nåde fra Gud

Allehelgensdag
Andakt av Svein Rise

Dagens tekst (Matt 5,13-16): 13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.
   
 14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 15 Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. 16 Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

 

Gode gjerninger som nåde fra Gud

Dagens tekst er hentet fra den kjente prekenen Jesus holdt oppe i fjellet, kalt Bergprekenen. Kort formulert holdt Jesus en preken om hva det innebærer å følge Jesus, eller hva det innebærer å være en disippel av Jesus. Det som slår oss når vi leser denne prekenen, er at Jesus stiller krav til oss, til dels ganske strenge krav.

I den korte teksten vi tar for oss nå sier Jesus at vi, menneskene, skal være jordens salt og verdens lys. Med skarp logikk sier han at hvis saltet mister sin kraft, duger det ikke lenger til noe som helst, det er bare å kaste det og tråkke det ned. Om lyset sier han at det må plasseres slik at det «lyser for alle i huset», for en tenner jo ikke lyset for å sette det «under et kar». Slik skal Jesu etterfølgere «skinne for menneskene», sier Jesus, «så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!»

Det er sannelig ikke noe å kimse av dette, for det er ikke lite han krever av oss, og vi stiller oss kanskje spørsmålet: hvordan i all verden skal vi klare dette? Er det virkelig Jesus som ber oss å prestere så mye, ber han oss om å vise oss fram for all verden som synlige, sterke og uovervinnelige frontfigurer? Som kraften i saltet og som strålene fra lyset!

Sier ikke Bibelen andre steder at vi ikke skal briske oss overfor andre med våre gode gjerninger? Joda, Bibelen sier det også, og derfor er det viktig at vi tolker dagens tekst ut fra de tekstene i Bibelen som forteller oss at det vi, Jesu disipler, har å vise fram, det har vi fra ham som er kilden til alt vi er og har. Det sies allerede i Det gamle testamente: «Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg og føre meg til ditt hellige fjell, til dine boliger. Så kan jeg gå til Guds alter, til Gud, min glede og jubel, og synge din pris til lyren, Gud min Gud» (Salme 43,3-4).

Med denne lovprisningen av Gud, lysets og sannhetens kilde, kan jeg vise meg fram som en Jesu etterfølger, ved å gjenspeile ham, ved å hente kraften fra ham, og ved å gi han takken og æren for alt det gode jeg gjør overfor både meg selv og min neste. Jeg kan være sterk og jeg kan være svak, men mine gode gjerninger beror ikke på det. Mine gode gjerninger beror på han som setter meg i stand til å gjøre de. Hva annet er det enn nåde fra Gud!

Bønn for dagen: Allmektige, evige Gud, vi takker deg for alle dem som har kjempet den gode strid og bevart troen. Vi ber deg: Gi oss din Ånd og kraft, så vi kan leve og dø i deg og følge etter dem som har gått foran oss, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.