Dåpssamtalen

Dåpssamtalen

Det blir dåpssamtale i kirken hvor dåpen skal finne sted, dersom ikke annen beskjed er gitt. Tidspunktet for dåpssamtalen er torsdag kl. 18.00, normalt torsdag før dåpssøndagen.
Alle som skal ha dåp i samme kirke på samme dag, kommer til felles samtale og gjennomgang. I kirken blir dere tatt i mot av presten og en dåpsvert, som også vil være tilstede og hjelpe dåpsfamiliene til rette på dåpssøndagen. Emne for samtalen er dåpens betydning og dåpsliturgien. Vi tar også for oss praktiske ting i forbindelse med dåpssøndagen, og dere blir gjort kjent med menighetens plan for trosopplæring, som barnet deres skal delta i.
Det er ønskelig at både foreldre og faddere er tilstede på dåpssamtalen.