Takk, Gud, for at jeg ikke er som andre mennesker

Bots- og bønnedag
Andakt av Rune Øystese

Dagens tekst (Lukas 18,9-14): Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen: To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: ‘Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.’ Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig!’ Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.

 

Takk, Gud, for at jeg ikke er som andre mennesker

Kristne er i lang tid beskyldt for to ting. For det første for å være skinnhellige; at de tror de er bedre enn andre. Gjerne fordi de sier nei til fyll, banning og annet som en kan holde seg unna. For det andre å ha et negativt menneskesyn, å snakke om at de er syndere og hvor dårlige de er som fokuserer på alt som er galt.

Begge deler kan ha snev av sannhet i seg, og Bibelen advarer mot begge deler. I dagens tekst fokuserer Jesus på hvor ille det er å tro du er bedre enn andre. At dine åndelige prestasjoner gir deg fortrinn framfor dem som sliter. Teksten er en sterk påminnelse om at det er nåden som frelser oss, ikke vår kirkegang, store almisser eller fromme bønner.

Men jeg vil likevel ønske at vi alle kan takke Gud og si: Takk Gud, at jeg ikke er som andre. Vi som er så heldige at vi har ekteskap som holder, som har sluttet å ligge under for rus eller utsvevende liv, som slipper å være redd for å bli avslørt for bedrageri eller annen urett. Det er alt for mange blant oss som har ødelagt for seg selv og andre fordi de har gjort dårlige valg de ikke kunne se konsekvensene av.

Er du blant dem som har blitt beskyttet fra å påføre deg selv og andre triste og leie opplevelser og skjebner; kan du gjøre som fariseeren, takke Gud for det. Men du har ikke rett til å fortsette som ham; å ta æren for det selv. Det er Guds beskyttelse og velsignelse som skal ha æren. Og den kan vi bare ta imot i takknemlighet.

Bønn for dagen: Nådige Gud, du har skapt oss i ditt bilde og former oss på nytt med din skaperhånd. Vi ber deg: Tilgi oss syndene våre og forny ditt bilde i oss så vi vender om til deg og lever etter din gode vilje, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.