Å finne sin egen vei

22. søndag i treenighetstiden
Andakt av Tor Dag Kjosavik

 Dagens bibeltekst (Ordsp 6,20-23): Hold fast på din fars bud, min sønn, forkast ikke rettledning fra din mor! Bind dem alltid til ditt hjerte, knytt dem om halsen! Når du går, skal de lede deg, når du ligger, skal de verne deg, og når du våkner, skal de tale til deg. For budet er en lykt, rettledningen et lys, formaning og tilrettevisning er veien til livet.

 

Å finne sin egen vei

Det virker som om den som skriver ned disse ordspråkene, har liten forståelse for det som kalles de unges frigjøring fra autoriteter. Kanskje kan vi ikke vente oss noe annet når dette stammer fra et patriarkalsk samfunn for 3000 år siden. Men når vi leser om diverse ungdomsopprør i Bibelen, innser vi at mange grunnleggende spørsmål var de samme den gangen. Skal de unge finne sin egen vei eller adlyde sine foreldre uten innvendinger?

Når vi leser disse gamle rådene som gis til den oppvoksende generasjon, er det viktig å forstå at forutsetningen er at fars og mors bud og formaninger må være gode. Også den gangen var det foreldre som ga barna dårlige råd og gikk foran som dårlige eksempler. Forutsetning for budene og formaningene må være at de er tuftet på Guds gode bud og ikke på rene menneskelig tradisjoner, seder og skikker. De er stadig i forandring og bør også være det. Hvis barna hadde blitt rene kopier av foreldrene, ville fremgang og fremskritt være utelukket.

Men de unge bør ikke kaste alle råd fra seg. En viss opposisjon mot foreldrene i puberteten er naturlig. Også når det gjelder meningen til lærere, prest og andre veiledere, må det være lov å sette spørsmålstegn. Men det er noen gode bud som ligger til grunn for de gode formaningene. Jeg tror nok en del mennesker i 30-40 årsalderen oppdager at de råd og formaninger som mor og far ga under oppveksten ikke var så dumme allikevel.

Det er en del evige sannheter som vi kan oppdage når vi går på skattejakt i Bibelen. Det viktigste er at vi ikke kaster Jesu gode ord og formaninger fra oss som foreldede og uinteressante. Mot slutten av Bergprekenen sier Jesus: «Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell.» Selv om alle mennesker må finne sin egen vei og sitt eget ståsted i livet, er fars bud og mors formaning gode og nyttige så lenge de har dette som grunnlag.

Bønn for dagen: Gode Gud og himmelske Far. Lær oss dine bud og din gode vei. Hjelp alle foreldre til å gi barn og unge gode råd og veiledninger som er tuftet på ditt ord. La Jesu ord og eksempel være rettesnor for oss alle uansett alder. La din vei bli vår vei. Amen.