«Childrens Burn & Wound Care Foundation», Etiopia, er et av misjonsprosjektene til Erdal menighet

Lillian-Rose og Einar Eriksen

Erdal menighet hjelper brannskadde i Etiopia.  August 2018.

Einar og Lillian-Rose Eriksen, som har hus på Erdal, bor mesteparten av tiden i Etiopia der de driver et stort arbeid med å gi medisinsk hjelp til brannskadde barn. Erdal menighetsråd har vedtatt å støtte dette arbeidet.

Tekst og foto: Harald Forland

Erdal menighetsråd har vedtatt å støtte den norske stiftelsen CBWCF – «Childrens Burn & Wound Care Foundation» som ett av våre to misjonsprosjekter. Dette er et godt valg fordi to sentrale personer i stiftelsen også bor på Erdal. Stiftelsen CBWCF har følgende formål for virksomheten, slik det er beskrevet i Stiftelsestilsynets register:

«Yte medisinsk behandling til barn med brannskader og andre sår-problemer i den 3. verden.
Drive medisinsk og sosial rehabilitering, samt å styrke forebygging av brannskader.
Bidra til lokal kompetansebygging via undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell.
Prioritere arbeid i Etiopia, men er også åpen for å arbeide i andre afrikanske land. Ønsker å etablere et medisinsk ressurssenter inklusivt et rehabiliteringssenter i Etiopia. Målet er at det på sikt kan bli et kompetansesenter for Etiopia så vel som for Etiopias naboland.
Stiftelsens engasjement skal formidles uten hensyn til rase, kjønn, nasjonalitet, politisk eller religiøs tilhørighet. Stiftelsen er åpen for samarbeid med andre stiftelser og organisasjoner med tilsvarende formål.»

Vi møtte Einar og Lillian-Rose Eriksen da de var hjemme på Erdal i juni. Einar er kirurg med spesialistutdannelse i plastisk kirurgi fra Haukeland og Lillian-Rose er utdannet lærer, – og kan derfor brukes til det meste, som hun sier. De hadde mye å fortelle om arbeidet i CBWCF.

Men først: Hvor lenge har dere bodd på Erdal? – Alt i 1996 kjøpte vi hus i «Slettenfeltet». Vi bodde her fast i årene da Einar jobbet på Haukeland og tok spesialistutdannelse. Men det meste av tiden har huset på Erdal vært vår hjemmebase i Norge mens vi har arbeidet og bodd i Etiopia det meste av året.

Kan dere fortelle litt om bakgrunnen for arbeidet i «Childrens Burn & Wound Care Foundation»? Einar forteller: – Jeg tilbragte 10 år av min barndom i Etiopia der mine foreldre virket som misjonærer. I 1987 reiste Lillian-Rose og jeg ut som misjonærer for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) for å tjenestegjøre ved et av misjons-sykehusene sør i Etiopia. Det ble til sammen 6 år ved Yirga Alem Hospital.

I arbeidet som misjonslege så jeg det store behovet for medisinsk hjelp og operasjoner også til de mange med brannskader. Siden det er vanlig å koke mat over åpen ild og å sove på gulvet både i Etiopia og andre utviklingsland, skjer det altfor ofte at både barn og voksne faller over ildstedet og får alvorlige brannskader. For å kunne yte bedre hjelp til de brannskadde i Etiopia, tok jeg spesialist-utdanning innen plastisk kirurgi /brannskade- behandling ved Haukeland Universitets sykehus i perioden 1995 – 2000. Etter dette har vi regnet oss som «teltmaker»-misjonærer.

Einar og Lillian-Rose forteller at de reiste tilbake til Etiopia og jobbet ca 5 år i et prosjektsamarbeid med Haukeland sjukehus fra 2000 – 2005. Prosjektet ble støttet av NORAD og var også et samarbeid med universitetssjukehuset i Addis Abeba. De arbeidet både med opplæring av nasjonalt helsepersonell og pasientbehandling av brannskadde. Takket være god oppfølging fikk mange pasienter en helt ny og bedre hverdag.

Children´s Burn & Wound Care Foundation (CBWCF)

Sommeren 2005 var Einar tilbake på Brannskadeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus. Han fikk blant annet behandlingsansvar for Hans-Petter Schjelderup fra Harstad. Hans-Petter hadde adoptert en liten gutt fra Etiopia to år før han ble brannskadet, og han ble meget interessert i å bidra til å hjelpe andre barn i Etiopia med brannskader.

Stiftelsen CBWCF ble opprettet i april 2007 med hovedformål å hjelpe brannskadde barn i Etiopia med medisinsk hjelp. I oktober 2008 reiste Lillian-Rose og Einar tilbake til Etiopia for å starte opp et nytt arbeid i regi av stiftelsen. Hans-Petter Schjelderup er styreleder i CBWCF og har i hele perioden fra 2007 vært en engasjert medarbeider i arbeidet. Han har utløst et stort engasjement i Harstad slik at man der har samlet inn store summer hvert år til arbeidet. Seneste 13. juni i år hadde de et stort «Walk & Run»-arrangement i byen som fikk inn hele 800 000 kr. Også i Notodden og Fusa er det ildsjeler som har fått med seg gode krefter i lokalsamfunnet slik at mange støtter arbeidet. Einar sa opp jobben på brannskadeavdelingen på Haukeland sykehus fra 1. januar 2009 og har siden vært ansatt i stiftelsen. Fra april 2007 og fram til i dag har Stiftelsen samlet inn millioner som til nå har muliggjort operasjoner og nytt liv til over 1500 barn og kvinner i hovedsakelig Etiopia men også ved sykehus i tre andre afrikanske land.

Framtidsutsikter

Etter nærmere 10 års arbeid i Etiopia, har stiftelsen følgende målsetninger for tiden som kommer:

  1. Hovedformålet for stiftelsens arbeid står ved lag, se stiftelsens formål.
  2. CBWCF ønsker å støtte sykehus på landsbygda i Etiopia. Per i dag har stiftelsen et engasjement på 3 sykehus hvor målsetningen er å undervise lokale kirurger og sykepleiere. På 2 av sykehusene ønsker CBWCF å legge til rette for å bygge egne små sår-avdelinger for å bedre kvaliteten på behandlingen.
  3. Behandling av store og kompliserte brannskader er i dag ikke mulig noe sted i Etiopia. CBWCF ønsker å knytte seg til et nytt sykehus i hovedstaden, Nordic Medical Center, med en egen avdeling for brannskader og andre sårproblemer.
  4. Brannskader er også et stort problem i mange andre afrikanske land. De seinere årene har CBWCF besøkt 3 land på 4 ulike sykehus med opplæring av leger og sykepleiere. Denne kontakten ønsker CBWCF å videreutvikle slik at lokalt helse personell på disse sykehusene selv kan ta hånd om denne pasientgruppen.
  5. Rehabilitering av brannskader er en svært viktig del etter at sykehus-behandlingen er avsluttet. CBWCF ønsker å legge til rette for et rehabiliteringssenter i hovedstaden Addis Abeba.

Guds løfter står fast. Allerede i 2006 fikk Einar et ord fra Gud som siden har fulgt oss. Det står i 1 Mos 28.15:” Og se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet. Jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har lovt deg”. Gud er oppdragsgiveren. Han skal også fullføre verket han har kallet oss inn i. Det er trygt å holde fast på dette Ordet. Har vi møtt motstand eller følt oss utrygge på veien videre, har vi kunnet minne Herren om hva han selv har sagt. Han svikter aldri sine løfter. Nå er vi spent på de neste skritt. Imens har han tillatt oss en pustepause der vi skal få pleie familierelasjoner og bygge videre på arbeidet hjemmefra. Han er trofast som ga løftet.