Samlivstesten

20. søndag i treenighetstiden
Andakt av Magne Lerø
Dagens tekst: Markus 10,2-9

 

Samlivstesten

Noen fariseere kom og spurte Jesus: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.  «Hva har Moses påbudt dere?» sa han.  De svarte: «Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og sende henne fra seg.» Da sa han til dem: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem som mann og kvinne.  Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. (Markus 10,2-9)

Hadde vi enda kunnet gå tilbake til begynnelsen. Da vi eide overbevisningen. Da vi visste hva som var viktig, hva det gjaldt å holde fast på, hvor de rette stiene gikk og hvor vi ikke burde gå. Da alt så greit ut. Starten var lovende. Begynnelsen var herlig.

Så gjorde vi det første feiltrinnet. Motbakkene meldte seg. For noen tårnet problemene seg opp. Til slutt ble det helt stopp. Det ble slutten – selv om det begynte så bra.

«Det er fordi dere har så harde hjerter», sa Jesus. Han har rett. Vi kan kjenne hvordan vi hardner til når vi opplever svik, nederlag eller den tunge vekten av forventninger som ikke innfris. Moses var realist. Noen ganger skjærer det seg. Noen ganger er oppbrudd den eneste løsningen i de harde hjerters verden.

Men mitt råd, sier Jesus, min vilje er at dere søker tilbake til begynnelsen, som mann og kvinne, som far og sønn, mor og datter, bror og bror. Søk tilbake til det som var godt og sterkt i begynnelsen. Guds mening er at vi skal kjempe for å bevare de gode relasjoner. Der det skjærer seg, finnes det ofte muligheter om en begynner å vandre i begynnelsens landskap.

Gud vil fellesskap. Der det er en bro, vil Gud den skal holde. Der noe er føyd sammen, vil Gud at det ikke skal skilles.

Men i de harde hjerters verden, rakner det noen ganger for oss. For noen faller alt som er bygget opp i grus. Ingen vet bedre at det er slik enn Jesus. Han vet hvordan det er å være menneske. Derfor ivrer han etter å be oss holde fast ved begynnelsen. I begynnelsene er hjertet varmt og mykt. Livet er harde prøvelser for de fleste. Hjertet kan fort bli hardt og kaldt. Jesus gir seg ikke. Det er i begynnelsen mulighetene ligger.

Bønn: Gud fri oss fra de harde hjertes verden. La tilgivelse prege våre liv slik at vi kan finne tilbake til begynnelsen der mulighetene ligger foran oss. Amen.