Pilegrimsvandring mot Herdla kyrkje

Herdla kyrkjelyd inviterer til pilegrimsvandring mot Herdla kyrkje.

Laurdag 29. september

Oppstart ved butikken på Fromreide kl. 09.30

Heile vandringa er om lag 12–13 km. Det vil òg vera mogleg å slutta seg til vandringa t.d. på Lille Fauskanger eller på Skråmestø. Terrenget vekslar mellom det som er lett å gå og nokre strekningar som er noko meir krevjande. Vandringa vert avslutta i Herdla kyrkje. Ta med deg niste, og kle deg etter tilhøva.    Vonar du òg vil vera med å gå pilegrim!