Stjernegnisten barnekor – høst 2018

Liker du å synge?

Gjøre ulike formingsaktiviteter, drama og danse?
Stjernegnisten barnekor er tilknyttet KFUK-KFUM og er for barn fra 1.- 8.klasse.

Vi øver onsdag i partallsuker i Ask menighetshus.

Oppstart onsdag 5. september klokken 18.15.

Ta kontakt med Marianne Tveten 41140551 om du lurer på noe.