Sjøveis kyrkjereis 2. september i Herdla kyrkje

 

Herdla kl. 11:00 Nattverd. Prostiprest M. Møgster. Sjøvegs kyrkjereis historisk gudsteneste. Offer: Kyrkjelydsarbeidet.

Følgjande er henta frå kystsogevekene.no:

Tanken er at det vert arrangert noko ekstra ut av minst sju gudstenester i den perioden Kystsogevekene varer. På desse kyrkjesundagane lagar ein til eit opplegg som inkluderer sjøveis transport til gudstenesta i kyrkjer som har si plassering ut frå det sjøbaserte ferdslesystemet i eldre tider. Målet med sjøveis kyrkjereis er å setja fokus på lokal kystkultur om korleis folk tok seg til kyrkjes før i tida, gje folk kulturelle opplevingar og gje gudstenestene auka oppslutning.

Video (YouTube).