Formiddagstreff i Erdal kirke høsten 2018

Erdal kirke sett fra gravplassen

Program

13. september   Solosang og klaver v/ Bergljot Gjedrem og Hermund Rebnord

18. oktober   Askøy i gamle dager Foredrag og lysbilder v/ Harry Rosvold

29. november  Kalligrafi som kunst  Foredrag og lysbilder v/ Bas Vlam. Fridahuset barnehage synger kjente og kjære julesanger

Fra kl. 12.00 – 14.15.

Vi serverer et varmt måltid                                        

Utlodning

Velkommen!                          

Arr. Diakoniutvalget i Erdal