Formiddagstreff i Erdal kirke vår 2019

Erdal kirke sett fra gravplassen

Program

14. februar Glimt fra Nepal  v/Harald og Aslaug Forland

4. april               Kirken er et gammelt hus   v/Gunvor Kristensen

23. mai      Globetrotter Gerhard Vik viser video – opptak og forteller  fra en av  sine reiser   v/Gerhard Vik                                                

Fra kl. 12.00 – 14.15.

Vi serverer et varmt måltid                                        

Utlodning

Velkommen!                          

Arr. Diakoniutvalget i Erdal