Hurra for sabbaten

11. søndag i treenighetstiden
Andakt av Tore Vindenes

Dagens tekst (Mark 2,23-28): 23 En gang Jesus gikk langsmed kornåkrene på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk. 24 Da sa fariseerne til ham: «Se der! Hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?» 25 Han svarte: «Har dere aldri lest hva David gjorde den gang han var i nød og både han og mennene hans sultet? 26 Han gikk inn i Guds hus, den gang Abjatar var øversteprest, og spiste skuebrødene, som ingen andre enn prestene har lov til å spise. Han ga også til dem som var med ham.» 27 Og Jesus sa til dem: «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. 28 Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten.»

 

Hurra for sabbaten

Jeg vet ikke om du har tenkt på at en uke består av syv dager. Men det har du sikkert. Og grunnen til at vi har syv dager i en uke er at Bibelen sier at Gud skapte verden og alt som i den er på seks dager, og på den syvende hvilte han og sa at det var godt. Kanskje du har tenkt på det også. Eller kanskje ikke.

Jesus sier at hviledagen er til for oss. Ikke omvendt. Vi har godt av en hviledag. Vi har godt av en annerledesdag en gang i uken. En dag som han er Herre over. Jeg husker mine besteforeldre som behandlet denne dagen med stor respekt. Det var Guds dag, og denne dagen ble veldig annerledes for noen som levde av et lite småbruk.

Den dagen er det godt å samles som Guds barn i et fellesskap av tilbedelse, Guds ord og bønn og være takknemlig for alt som er godt og få trøst for alt som er vondt. Det prøver jeg å gjøre samme hvor i verden jeg er. Det er ulike kulturer og skikker, men overalt er det noen som møter sammen der himmel møter jord i et fellesskap av ufullkomne mennesker som trenger å lades til en ny uke med arbeid og hverdag. Hviledagen er ikke til for å gjøre det vanskelig for oss. Den er god for oss. Vi trenger den, og vi trenger et møte med han som skapte denne dagen. Han kan lære oss mye om fred og hvile. Min fred gir jeg dere, ikke den fred verden gir (Joh 14:27). Han leder meg til vann der jeg finner hvile (Salme 23).

Mindfulness er «in». I salme 8 New King James skriver David for 3000 år siden at Gud husker på (is mindful of) mennesket. Gud tenker på deg og har sånn omsorg for deg at han har lagt en egen hviledag for deg i kalenderen. En uke kunne jo ha vært 3 dager eller 19 dager, men nå er den syv dager, og det ser ut til å være akkurat sånn det skal være.

Vi feirer søndagen fordi Jesus stod opp fra de døde på en søndag. Gud tenkte ikke bare på oss. Han sendte sin sønn til jorden for deg og meg. Han døde for våre synder.

Du kan gjøre hva du vil med hviledagen. Min oppfordring til deg er å tenke på han som tenkte på deg. Han som tenkte på deg når han skapte verden og skapte deg. Bruk dagen til å være takknemlig for alt det gode i livet. Bruk dagen til å få hjelp med alt det vonde i livet. La det bli en dag da himmelen møter deg i fellesskapet med andre.

Bønn for dagen: Gud, vår frigjører, du løser oss fra syndens og dødens makt. Vi ber deg: Fri oss fra egenrådighet, så vi overgir oss til friheten i din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.