Tro har ingen målestokk 

8. søndag i treenighetstiden
Andakt av Knut Fr. Sørheim

Dagens tekst (Mark 12,37b-44): 37 David selv kaller ham herre, hvordan kan han da være Davids sønn?» Den store folkemengden lyttet gjerne til ham, 38 og i sin undervisning sa han: «Pass dere for de skriftlærde! De vil gjerne gå omkring i lange kapper, motta ærbødige hilsener på torget, 39 sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper. 40 De eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld. Men de skal få desto hardere dom.» 41 Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye. 42 Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, verdt noen få øre. 43 Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. 44 For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.»

 

Tro har ingen målestokk 

Ikke alle er begeistret for all den innsamlingen av penger som foregår i kirkene. Men det er ingen ny oppfinnelse. Det var helt normalt også på Jesu tid. I det store tempelet i Jerusalem, sto der flere innsamlingskister der folk kunne legge sine gaver.

En dag satte Jesus seg ned like ved dem og betraktet dem som la penger i kistene. Kanskje det var lettest å se de som la på litt større summer. Kanskje de heller ikke la noe særlig skjul på hvor mye de la der? Det kan i hvert fall høres slik ut. Men Jesus ble ikke imponert. Kanskje hadde de et håp om at gavene deres skulle bli sett som uttrykk for at troen på Gud hadde en stor plass i deres liv. Men hva betydde det at de ga mye når de hadde masse å ta av? Da krevde det jo ikke så mye av dem å gi store gaver.

Så kom en fattig enke og la på noen småmynter. Det var ikke store summen – men – det var alt hun eide! Hvem hadde da gitt mest? Hvilken gave fortalte om den sterkeste tro på Gud? I hvem sitt liv hadde Gud størst plass?

Men da kan vi vel også lure: Hvor mye tro må til for å tro nok? Hvilket krav stilles for å bevise at vår tro er en sterk nok tro? Der finnes ingen slik målestokk. For tro måles ikke i antall bønner, i antall timer pr år i kirken, eller antall kroner i innsamlingsbøssene – eller på Vipps. Eller hvor sterkt du klarer å konsentrere deg om åndelige tanker.

Det er bare ett spørsmål som teller: Hvor mye betyr egentlig Gud for deg? Hvor mye betyr Jesus som frelser? Det store ved den fattige enkens gave, må jo være at den viser at Gud betydde alt for henne. Derfor kunne hun gi alt.                                                                                                          

Jeg tror noen hver av oss kommer til kort overfor et slikt eksempel. Men det betyr heller ikke noe. For Gud spør ikke etter mengde, men etter oppriktighet. Ikke minst, om du stoler på det han i sitt Ord har ønsket å si til oss. Om du da stiller deg selv spørsmålet: Hva betyr egentlig Gud for deg? – så er svaret på dette, det som betyr mest for Gud å vite noe om.

Bønn for dagen: Nådige Gud, du har gitt oss budet om å elske deg og vår neste. Vi ber deg: Gjør oss gavmilde, så vi ikke samler skatter for oss selv, men deler dine gaver med vår neste, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.