Drømmen kan gå i oppfyllelse!

Sankthansdagen / Jonsok
Andakt av Erik Waaler

 

Drømmen kan gå i oppfyllelse!

7 Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden?  8 Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott.  9 Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet!  10 Det er om ham det står skrevet:
           Se, jeg sender min budbærer foran deg,
           han skal rydde veien for deg.
11 Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han.  12 Fra døperen Johannes’ dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, og de som trenger på, river det til seg.  13 For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes.  14 Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme (Matt 11,7-14).

«De som går i fine klær bor i kongenes slott». Slik står det, og sitatet er ikke hentet fra et dameblad eller A-magasinet. Det er ikke hentet fra en moteblogg, og er ikke en kommentar til flokken rundt dronning Elisabeth. Teksten er to tusen år gammel. Det er sannelig ikke mye nytt under solen.

Hvorfor er det slik fokus på klær i denne fortellingen? Kanskje fordi Johannes Døperen var en merkelig kjendis. Vi ville kalt han en hippie. Han levde i ørkenen og spiste honning og gresshopper. Det siste er forresten ikke så dårlig mat. Men det var ikke dette som var spesielt med Johannes.

Johannes var en motkultur alene. Han tordnet mot øvrighetens maktmisbruk og mot umoral. De religiøse lederne fikk også smake kritikken hans. Han hadde allergi mot falskhet.

Det viktigste han gjorde var imidlertid å forkynne at Jesus var Messias, den lovede frelserkongen som skulle utfri Israel. Johannes fikk æren av å gå foran Jesus som en herold går foran kongens følge og roper: Unna vei, unna vei her kommer kongen. Og Jesus er virkelig en konge. Han er skaperkongen som deltok da verden ble til, og han er frelserkongen som bringer evig liv til alle mennesker som tror på ham. Tenk å få være herold for en slik konge.

Vi kan saktens drømme om det! Det skremmende er at en slik drøm kan gå i oppfyllelse. Gud bruker alle som tror som vitner om ham som er både skaper og frelser.

Bønn for dagen: Gud, vår skaper, du sendte Johannes døperen for å rydde vei for din Sønn. Vi ber deg: La oss få ta imot ditt evangelium om nåde og sannhet, så vi forkynner det for alle folkeslag, ved Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.