Ledig stilling: Kirketjener/renholder 40% stilling, vikariat.

Kirkestuen i Strusshamn kirke

Annonse:
Askøy kirkelige fellesråd har ansvar for Den norske kirkes virksomhet i Askøy, og skal betjene kommunens 28 000 innbyggere. Kommunen er delt i 5 kirkesokn, og har 5 kirker, 11 gravplasser og ca. 23 tilsatte i til sammen 17,5 årsverk. Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven og Gravferdsloven. Fellesrådets hovedoppgave er å tilrettelegge gode rammebetingelser for det menighetsbyggende arbeidet i de 5 soknene, både for kirkelige tilsatte, menighetsrådene og det frivillige arbeidet i kirken.

 

Askøy kirkelige fellesråd har ledig stilling som:

Kirketjener/renholder 40% stilling ledig fra 1. september 2018. (vikariat med mulighet for fast ansettelse)

 

Arbeidsoppgaver:

 • Generelt har kirketjener har ansvaret for den praktiske tilrettelegging i kirken under gudstjenester (2. hver søn- og helligdag), eventuelt vigsler, gravferder og andre arrangement, og utfører rengjøring og alminnelig vedlikehold i kirken og området rundt kirken.
 • Denne stillingen har pt. spesielt ansvar for gudstjenester hver annen helg i Strusshamn og Erdal, samt ansvar for renhold på kirkekontoret i Strusshamn.
 • Andre oppgaver kan etter avtale tillegges stillingen, bl.a vikartjeneste ved andre kirker og kirkegårder. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse.

 

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid innenfor stillingenes ramme
 • Gode kollegaer og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Kurs og opplæring innen fagfeltet
 • Medlemskap i pensjonskasse og kollektive forsikringsordninger med 2% trekk i lønn.
 • Lønn etter avtale.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse som f.eks fagarbeider innen renhold, hotell, kirke, praktiske fag er en fordel men ingen betingelse.
 • Opplæring vil bli gitt og det er en forutsetning for fast kirketjenerstillingen at vedkommende tar «kirketjenerskolen» som selvstudie.

Annet:

 • Både kvinner og menn oppfordres til å søke.
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.
 • Stillingen krever et nært samarbeid med andre kirkelige tilsatte.
 • Ansettelse skjer etter gjeldende lover og regler
 • Søker må være medlem av Den norske kirke.
 • Den som ansettes må fremlegge politiattest i henhold til Kirkeloven § 29.
 • Kvelds- og helgearbeid.

Arbeidssted:

 • For tiden Strusshamn og Erdal kirke. Askøy, Hordaland

Spørsmål om stillingen rettes til kirkeverge eller ass. kirkeverge, tlf. 56 15 71 00

Søknadsfrist 22. juli. Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes: Askøy kirkelige fellesråd, Lyngneset 26, 5302 Strusshamn.