Å se Jesus i et dobbelt perspektiv

3. søndag i treenighetstiden
Andakt av Erling Kopperud

Dagens tekst (Joh 1,35-51): 35 Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. 36 Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» 37 De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. 38 Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. 39 «Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time.
 40 Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. 41 Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham: «Vi har funnet Messias!» – Messias betyr «Den salvede». 42 Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa: «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas» – det er det samme som Peter.
 43 Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Filip og sa til ham: «Følg meg!»44 Filip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. 45 Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» 46 «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!» 47 Jesus så Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.»48 «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» 49 Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.» 50 «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» 51 Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over Menneskesønnen.»

 

Å se Jesus i et dobbelt perspektiv

Søndagens evangelium begynner med at døperen Johannes ser Jesus komme gående. Døperen Johannes står ved Jordanelven. Han ser Jesus, peker på ham og sier til disiplene sine: Se, Guds lam!

Med dette appellerer døperen Johannes både til et ytre og et indre syn. Han ber disiplene om å se Jesus. Han er et menneske som en av dem, men samtidig oppfordrer Johannes disiplene om å se mer, noe som er et indre syn, nemlig Guds lam. Det er et dobbelt perspektiv i dette. De skal se Jesus slik han kommer imot dem. Samtidig skal de se ham som Guds lam.

Som jøder flest, var disiplene til Johannes fortrolig med å se et lite lam som Guds lam. Det hadde de sett mange ganger; i Jerusalem under påskefeiringene når offerlammene ble slaktet. De hadde sett det ellers også. Ofring av lam var en kjent sak i jødedommen, men nå ber Johannes disiplene sine om å se Jesus som et lam som blir ofret for menneskenes synder.

Her er sentrum av kristendommen og dette er evangeliet i et nøtteskall, uttalt lenge før Jesus døde på Golgata – en profeti om korset og om den død han skal lide. Det er et av de tidligste utsagn i evangeliene om hvem Jesus er og hva han skal utføre.

Hva betyr dette for oss i 2018? Det kan ikke bety noe annet enn at vi også inviteres til å se Jesus med det samme dobbelte perspektivet: Vi ser ham på ytre vis som mannen fra Nasaret, og samtidig ser vi ham i det indre. Han er offerlammet på vei til Golgata allerede fra nå av.

Til alle tider har det vært en diskusjon om hvem Jesus er og hva han egentlig ville. I dag stilles vi overfor en utfordring fra døperen Johannes: å se Jesus med troens dobbelte perspektiv. Vi ser ham som et menneske som en av oss, født av jomfru Maria, under samme vilkår som gjelder for alle mennesker.

Jesus er på vei, ikke bare gjennom Galilea og Judea, men mot dødens siste og store mysterium. Samtidig utfordres vi til å se Jesus som Guds lam på vei mot døden som offerlammet – på vei mot en død som skal bli mye større og mer betydningsfull. Han skal dø for andre enn seg selv. Han skal dø for verdens skyld og synd. – Å tro er å se Jesus slik og si ja til dette, og å si til Jesus Guds Sønn og vår bror: Vær Guds lam for meg! Vær min frelser og forsoner!

Bønn for dagen: Evige Gud, all gledes kilde, du ba oss å gå ut og innby til din store fest. Vi ber deg: Forén oss ved ditt nattverdbord så vi styrkes på veien mot det himmelske gjestebud, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.