For Gud er vi alle like

2. søndag i treenighetstiden
Andakt av Astrid Hauge

For Gud er vi alle like

«Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet» (Gal 3,23-29).

Denne søndagen er teksten vår hentet fra Paulus sitt brev til galaterne. Galatia lå i det som i dag er Tyrkia, og i dette området hadde Paulus forkynt evangeliet og grunnlagt menigheter tidligere. Han hadde forkynt evangeliet om Jesus Kristus, at Han døde for våre synder og sto opp fra de døde. Vi blir rettferdige for Gud gjennom troen på Jesus, ikke ved gjerninger.

Loven viser oss Guds vilje. Selv om vi vil og prøver, er det ikke noe menneske som klarer å oppfylle loven og ved den bli rettferdig for Gud. Men evangeliet er at Jesus kom. Han oppfylte loven. Han var uten synd. Hans seier og rettferdighet tilkjennes oss når vi tror på Ham. Det er dette teksten i dag formidler: «Vi er Guds barn ved troen på Kristus Jesus». I dåpen blir vi kledd i Kristus. Vi bytter vår synd med Jesu rettferdighet. Vi blir Guds barn og Guds arvinger. Vi blir frie!

I Paulus sitt fravær, hadde det kommet andre inn i menighetene i Galatia som forkynte «et annet evangelium». De dro Paulus sin forkynnelse om frelse ved troen på Jesus i tvil, og krevde at de måtte holde Moseloven for å bli frelst. Paulus understreker for oss vissheten om at rettferdige for Gud blir vi bare i troen på Jesus Kristus.

Hva da med loven? Den viser meg Guds vilje og gir meg retning for livet. Den viser meg også at jeg har bruk for Jesus og den gave han gir meg: Frelse og rettferdighet ved troen på Ham.

Dette budskapet om frelse i Kristus alene, gjelder alle mennesker. Her er ingen forskjell på rase eller status. For Gud er vi alle like, og dette budskapet må formidles til alle folk og nasjoner. Derfor driver vi misjon. «Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved» (Apg 4,12). I Kristus er vi Guds barn og arvinger. Denne arven må deles med alle.

Bønn for dagen: Livgivende Gud, du har skapt oss til fellesskap med deg og født oss på ny av vann og Ånd. Vi ber deg: Bevar oss i dåpens nåde så vi kan leve som Jesu disipler, han som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.