Gave med en oppgave

Treenighetssøndag
Andakt av Maria Tveten

Dagens tekst (Luk 10,21-24): 21 I samme stund jublet han i Den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. 22 Alt har min Far overgitt til meg. Ingen vet hvem Sønnen er, unntatt Faderen, og ingen vet hvem Faderen er, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.»
 23 Da de var alene, vendte han seg til disiplene og sa: «Salige er de øynene som ser det dere ser! 24 For jeg sier dere: Mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.»

 

Gave med en oppgave

Da den yngste sønnen vår skulle lære å lese, satt vi og leste leseleksen i sofaen. Mens vi lyderte bokstavene, sa det plutselig bare «klikk» og så begynte han å dra sammen bokstavene. Med ett skjønte han koden, fra det ene øyeblikket til det andre. Jeg ble så utrolig stolt over ham og over hva han hadde forstått og fått til! Å følge barnas utvikling og se at de mestrer, gjør meg jublende glad!

Søndagens tekst har fått overskriften «Hvem sønnen er». Men forut for det kan vi lese at Jesus akkurat har sendt ut 72 stykker. Tidligere har han sendt ut apostlene for å forkynne Guds rike og helbrede syke. Nå sender han altså ut hele 72 stykker, to og to, med samme oppdrag som apostlene. Når disse da kommer glade tilbake og kan fortelle om alt de har vært med på og opplevd, alt de har sett Den hellige ånd gjøre, da blir Jesus så glad, så glad! Ja faktisk så glad at han jublet i Den hellige ånd!

Kanskje det er sånn at til og med Jesus kjenner på en stolthet over at disiplene mestrer? Å være en disippel, er det samme som å være lærling. Det er mye likt mellom det å være en mester som skal lære opp lærlingen og det å være en forelder som skal oppdra barna sine. Vi ønsker å gi videre viktig kunnskap og vi ønsker at de skal skjønne og forstå.

Jesus har hatt mange disipler som har fulgt ham overalt. De har hørt ham forkynne, de har sett ham gjøre under og helbrede syke. De har hørt ham undervise og fortelle. Så sender ham dem ut. Med myndighet til å gjøre det samme han kan gjøre. Vi kan regne med at disse 72 nødvendigvis ikke var samfunnets elite. Jesus hadde disipler blant de skriftlærde også, men de kom stort sett til ham i skjul eller i hemmelighet. Disse andre var «umyndige små».

Det er, med andre ord, ikke en forutsetning med stor visdom, doktorgrad og embetseksamen for å forstå og ha del i dette; hvem Faderen og Sønnen er. Det er ikke visdom det handler om, men åpenbaring: Hvem Sønnen har åpenbart det for! Ja, det står attpåtil at til og med konger og profeter gjerne ønsker å se og høre, men får ikke se og ikke høre. Det ble ikke åpenbart for dem! Vi lærer at det er Den Hellige Ånd som forklarer og åpenbarer for oss. At det å kjenne Jesus og stadig lære og forstå mer, er Den Hellige Ånds verk i oss.

Å kjenne Jesus er altså en gave som er gitt oss, av og med Den Hellige Ånd. Det er en tillitserklæring! En gave med en oppgave i å forkynne Guds rike og helbrede syke, fremdeles med Den Hellige Ånd på laget.

Bønn for dagen: Treenige Gud, vår skaper, frelser og livgiver, vi ber deg: Opplys vår forstand, forny våre hjerter og gi oss en levende tro, så din kirke forkynner Kristi evangelium, du som lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.