Lyset er kommet med frelse til verden

Søndag før pinse
Andakt av Tor Øyvind Sandaker

Dagens tekst (Joh 3,16-21): 16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. 20 For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.»

 

Lyset er kommet med frelse til verden

Det var hos Gud det hele startet. Omfanget av Guds kjærlighet er verden. Drivkraften i Guds vesen er kjærlighet, hvor alle er inkludert.

Derfor måtte det skje at Gud ble mennesket Jesus Kristus og julens budskap forkynner: Luk 2,11: «I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren». Derfor måtte det skje som er påskens budskap: Joh 19,30: «Det er fullbrakt». Luk 24,6: «Han er ikke her, han er oppstått». Budskapet gjelder noe Gud har gjort. Det som skjedde på Golgata, var en nødvendig forutsetning for pinsens nye liv. I virkeligheten kan vi si at pinse er misjon.

Det som skjedde på Golgata, gjaldt alle mennesker. Ef 2,13-14: «Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned det gjerde som skilte, fiendskapet». 

Evangeliet er universelt og skal ut fordi jøder og hedninger i tro på evangeliet om Jesus Kristus har fått den samme Hellige Ånd og den åpne adgang til Gud.

Ved å sende Den Hellige Ånd, vil han som er historiens Gud, gjennom sine vitner virkeliggjøre misjonsoppdraget: Matt 28,20: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Herren har betrodd oss mye i sitt innhøstningsarbeid. Ennå er det mange mennesker som ikke kjenner «Den lille bibel» (Joh 3,16): «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv».

Vi trenger å bli ransaket, slik at vi kan bli bevart i troen på Jesus Kristus. Det er ikke lett å be følgende bønn fra Salme 139,23–24: «Ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte, prøve meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei».

Der hvor Ordet forkynnes, blir det et valg. Det er Guds Hellige Ånd som bevirker det. Mennesker opplever at Ordet blir til dom fordi Ordet om Jesus ikke blir tatt imot. Guds kjærlighetshandling i Kristus forkastes. Jesus som ble sendt av kjærlighet, er for mange blitt til dom. Det som skiller, er en tro på Jesus eller ikke. (Joh 3,36 og Joh 5,24).

Dagen vil komme. Den som forkaster Guds kjærlighetshandling i Kristus, erkjenner det som står i Fil 2,10–11: «For at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne til Guds Faders ære; Jesus Kristus er Herren».

I Jesus Kristus er Guds hellige lys og Guds kjærlighets lys åpenbart. Dette lyset er avslørende. Den som holder Jesus på avstand, vil ikke være innunder dette lyset med sitt liv – ønsker ingen lyskaster satt på seg når det gjelder forholdet til Gud. Salme 139,23: «Ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte».

Bønn for dagen: Hellige, underfulle Gud, du viste ikke din makt i stormen, men i lyden av stillhet. Vi ber deg: Send oss din Ånd, så vi kan lære sannheten å kjenne. La oss som Maria og apostlene få holde trofast sammen i bønn, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.